Sök stipendium från Ulla Kristina Frigrens fond!

Sök stipendium från Ulla Kristina Frigrens fond!

Hushållslärare, nu är det dags att söka stipendium!

Fondens syfte är att främja utbildning av hushållslärare. Syftet förverkligas genom att årligen utdela stipendier till en eller flera hushållslärarstuderande vid Pedagogiska Fakulteten i Vasa eller annan läroinstans som tillhandahåller svenskspråkig utbildning av hushållslärare. Vid utdelningen prioriteras hushållslärarstuderande som bör flytta från hemorten för att kunna studera vid utbildningsanstalten samt första årets studerande.

Finlands svenska Marthaförbund r.f. utlyser att söka stipendium à 300 euro från Ulla-Kristina Frigrens fond. I år kan vi dela ut två stipendier. Ansök innan slutet av september här. 

Ansök här.

Se alla artiklar