Thomas Snellman årets matkulturstipendiat

Thomas Snellman årets matkulturstipendiat


Reko står för rejäl konsumtion och är en modell för direkthandel där konsumenten köper lokal mat av producenten utan mellanhänder. Idén till konceptet fick Snellman från Frankrike. Reko-ringarna startade i Jakobstad år 2013 och i dag finns det över åttio ringar i hela Finland. Reko-handeln möjliggör en direktkontakt mellan producent och konsument, och har bidragit till att öka både förståelsen för producentens arbete och respekten för råvaran. Handeln bygger på ett verkligt behov hos konsumenterna och har gjorts mycket enkel, vilket har lett till att Reko-ringarna växer i popularitet. Reko-handeln har gett ett stort lyft åt den närproducerade maten, som är en viktig del av Marthaförbundets matvision.

För närmare frågor, kontakta verksamhetsledare Gilla Granberg, gilla@martha.fi. För bildmaterial, kontakta informatör Karin Lindroos, karin@martha.fi, 050 361 6081. Årets matkulturstipendiat Thomas Snellman, 040 827 3549.

Se alla artiklar