Ta ditt ansvar i garderoben!

Ta ditt ansvar i garderoben!

Årligen hamnar 70 000 ton hemtextilier och kläder på förbränningsstationer, istället för att återvinnas exempelvis inom industrin. Från och med 2016 bör EU-länderna återvinna 50 procent av allt avfall. Också textilavfall ska återvinnas till nya fibrer, precis som exempelvis glas, kartong och metall återvinns. Ansvaret ligger på bland annat de kommunala avfallsbolagen. Men ännu har vi inte uppnått målet om att återvinna hälften av allt textilavfall. Det har gått åt mycket energi och kemikalier i produktion av textilier, därför är det viktigt återvinna så mycket som möjligt.

I dag finns ingen tillvaratagning av textilavfall i större skala. Men mycket är på gång!

  • I Åbo har man gått in för att analysera klädavfallet och se hur man kunde ta det tillvara. Telaketju utvecklar nya modeller för hur textilier kunde tas tillvara i industriell skala. För det behövs ny logistik för att insamling och sortering enligt fibertyp. I Åbotrakten arrangerar Telaketju evenemang där det textilmaterial som blir över efter sortering för vidare användning i industrin säljs väldigt förmånligt till företag, hantverkare och även privatpersoner. Sök på ”penkojaiset” på facebook för aktuella evenemang.
  • Även om det står 100 procent bomull på en t-skjorta är det inte alltid hela sanningen. Upp till fem procent får vara annat material utan att anges. Detta blir utmanande i storterings- och återvinningsskedet. Studerande i Lahtis har utvecklat ny teknik för analys av fibrer i klädesplagg vilket underlättar sortering. Det här gör det möjligt att sortera enligt fibrer vilket underlättar förvandlingen till nya fibrer och tyg.
  • VTT (Teknologiska forskningscentralen) håller som bäst på att utveckla ny teknik för att ta vara på bomullsavfall och av det producera nytt tyg.

Vad kan du göra som konsument för att minska textilavfall? Ekologirådgivare Anita Storm tipsar.

  • Undvik avfall helt och hållet. Det gör du genom att noga tänka igenom och överväga konsumtion. Analysera dina behov och agera enligt det.
  • Vårda dina kläder: lufta, tvätta, reparera!
  • Uppnötta kläder behöver inte kastas i avfallskärlet, du kan göra om dem till bruksföremål eller använda dem som trasor. Tips hittar du här.
  • Besök eller arrangera en klädbytardag!
  • Testa på att under ett års tid inhandla dina kläder second hand!

Under en livstid ger en finländare upphov till i medeltal 1 000 kg textilavfall.

Se alla artiklar