STÄLLNINGSTAGANDE: Ta in miljön i kalkylerna!

Vid NKF:s sommarmöte i Vasa den 19–22 augusti 2010 antogs följande uttalande:

All upphandling som görs av stat, kommun, landsting och privata företag ska innehålla kostnadsberäkningar för miljöpåverkan. Det är rimligt att pris per enhet, vid varje inköp, till exempel belastas med en miljöavgift per kilometer. Med sådan beräkningsgrund framstår närproducerade och årstidsrelaterade livsmedel som betydligt mer attraktiva.

Det är inte försvarbart, vare sig ur närings-, hållbarhets-, miljö- eller kostnadssynpunkt, att mat till bland annat skolor, sjukhus och äldreboenden transporteras långa sträckor.

Vasa 22.8.2010

NORDENS KVINNOFÖRBUND (NKF)

Se alla artiklar