Ställningstagande inför regeringsprogrammet

Ärade samarbetspartner/instanser som deltar i beredningen av regeringsprogrammet
Marttaliitto ry, Finlands svenska Marthaförbund r.f. och Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry föreslår att följande punkter skall vara riktgivande vid beredningen av Finlands regeringsprogram.
1) Regeringen förbinder sig att under sin programperiod befrämja verksamheten inom olika förvaltningsområden så att hem- och familjepolitik, konsumentpolitik och kvinnlig
företagsamhet lyfts fram på ett synligare sätt vid ministeriernas årsplanering.
2) Regeringen startar som en del av regeringsprogrammet ett välfärdsprogram, i vilket det också ingår en del som berör familjers välbefinnande. Speciell uppmärksamhet bör fästas vid familjer som riskerar utslagning. Regeringen förbinder sig att genom verksamheten inom olika förvaltningsområden befrämja säkrandet av en trygg vardag för familjer, ekonomisk trygghet samt att befrämja sunda levnadsvanor både i fråga om kost och motion och skapa verksamhetsförutsättningar för aktörerna inom den tredje sektorn i detta arbete.
3) Regeringen stödjer under sin programperiod en hållbar utveckling inom alla
förvaltningsområden, i synnerhet så att de beredningsansvariga ministerierna i samarbete med samarbetspartner (även medborgarorganisationer) bereder ett åtgärdsprogram, vars mål är att göra en ekologisk vardag möjlig för alla medborgare.

Som representanter för organisationerna vill vi högaktningsfullt framföra att våra organisationer även i fortsättningen står till förfogande med sakkunskap vid regeringens programberedning.

Marttaliitto ry Finlands svenska Marthaförbund r.f. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Merja Siltanen Katarina Rejman Eeva Nurmi
ordförande ordförande ordförande
Merja Merasto Christel Raunio Liisa Niilola
verksamhetsledare verksamhetsledare verksamhetsledare
Se alla artiklar