Sportlovsläger med Ungmartha 2023

Sportlovsläger med Ungmartha 2023

På sportlovsveckorna i februari arrangerar Ungmartha dagläger med mat- och pyssel i fokus i Vasa, Åbo och Helsingfors!

Anmälningslänkarna till daglägren finns nedan. Lägren pågår tre dagar kl. 9-15 dagligen (man kan stanna på lägerplatsen till kl. 16).

Med stöd av Brita Maria Renlunds stiftelse kan Ungmartha erbjuda friplatser till lägren.

Välkommen med om du går i åk 2-6!

Helsingfors 20-22.2.2023

Åbo 22-24.2.2023

Vasa 27.2-1.3.2023

Se alla artiklar