Sök medel för att ordna en M-klubb för barn

Sök medel för att ordna en M-klubb för barn

Ungmartha önskar att barn och ungdomar i era nejder ska få ta del av rolig, lärorik och kreativ verksamhet i form av verkstäder eller evenemang av olika slag – det är dags att ordna Pop Up M-klubbar igen!

För att förverkliga dessa understöder vi de tjugofem första Marthaföreningarna eller -kretsarna som anmäler sitt intresse till Elise Hindström, elise@martha.fi, med ett understöd på upp till 120 euro. Detta understöd kan fritt användas till material, ingredienser, hyror, redskap eller dylikt (men inte till ledararvoden eller resor). Som redovisning önskas en beskrivning på några meningar om vad som gjordes samt några bilder från evenemanget (helst per e-post). Tidpunkten för verkstaden är fri, likaså platsen. Det bestämmer ni själva.

Elise hoppas att det finns ett intresse att samla barn och unga i nejden för kreativ och meningsfull verksamhet med marthavärderingar! Vi kan kalla evenemangen för Pop Up M-klubbar och verksamheten kan ske antingen nu på hösten eller senare på vintern 2022. Om ni behöver tips och idéer på vad för slags evenemang ni kunde ordna - kontakta då Elise.

Skriv en kort fritt formulerad ansökan med en plan för dagen, berätta var verkstaden för barn och unga kommer hållas samt vad ni tänkt använda pengarna till.

Lycka till!

Se alla artiklar