25.04.2019

Smarthfisk med Anita Storm

Smarthfisk med Anita Storm

Husmanskost från förr så som braxen, id, mört och gädda är en bortglömd råvara i dag. Just de här fiskarterna anses vara besvärliga och tidskrävande att hantera och tillaga. Den fördomen vill vi bryta.

Smarthfisken är en fin outnyttjat råvara som det lönar sig att bekanta sig närmare med. Marthaförbundets Ekologirådgivare Anita Storm diskuterar tillsammans med informatör Karin Lindroos om vad smarthfisk egentligen är och vilket potential det finns i den. Och fram för allt – hur får man tag på den och vad ska man göra med den?

Projektet erhåller stöd av Kustaktionsgruppen i Österbotten samt Europeiska havs- och fiskerifonden.

Se alla artiklar