Sju klädbytartillfällen på lördag

Sju klädbytartillfällen på lördag

Klädbytartillfälle 18.11

Helsingfors (Obs! 18.11), Prakticum, kl. 10–14

Klädbytartillfällen 19.11

Borgå, Ungdomslokalen Zentra, 15–17
Esse, Essegården, kl. 10–15
Kimito, Wrethalla, kl. 11–13
Terjärv, Hästbacka byahem, kl. 12–15
Åland, Maxinge köpcentrum, kl. 12–17
Åbo, Gallerisalen, kl. 11–14

Klicka på respektive ort för närmare information och kontaktuppgifter.
Se alla artiklar