Sex och skydd

Att finna sin sexualitet, att våga fråga och prata om den och att få svar på sina frågor är något som borde vara varje ung människa förunnat i skolan. Utan rodnande kinder – på läraren – och en snabbt i handen stucken broschyr ”där du får svar på alla frågor”, för att sedan skynda vidare till mera trygga områden i schemat.

Radio X3M har under flera års tid sänt programmet Sex & sånt. Ungdomar har fått skicka in sina ”pinsamma frågor” och sakkunniga sexualrådgivare från Folkhälsan har svarat på dem. Nu turnerar man i de finlandssvenska högstadierna och försöker på detta sätt hjälpa också lärarna med sexualundervisningen, som enligt läroplanen ingår i hälsokunskapen som är ett obligatoriskt ämne. Att sexualundervisning behövs är vi alla överens om. Den ger grundläggande information om vars och ens rätt till sin egen kropp och en frisk sexualhälsa.

Lika naturligt som det är att för våra unga tjejer och killar berätta om hur barn blir till och hur de skyddar sig vid sex, lika naturligt är det också för mig att som mor till en dotter vilja skydda henne från olika sjukdomar – om det bara är möjligt. I dag undersöks och upptäcks papillomvirus, som orsakar bland annat livmoderhalscancer, via ett cellprov som tas vid besök hos gynekologen. Årligen insjuknar 160–170 kvinnor i livmoderhalscancer och nästan hälften av dem dör.

Samtidigt finns det redan i dag på marknaden vaccin mot papillomvirus. Ett vaccin som, enligt alla undersökningar som har gjorts, inte ger bieffekter och har hundraprocentig effektivitet. Vaccinet hjälper inte den som redan har konstaterats ha papillom, men om alla unga tjejer kunde vaccineras, skulle andelen personer med papillomvirus, och i förlängningen livmoderhalscancer, kunna minska. Vaccinet finns färdigt och flera länder tar det i bruk inom sina vaccineringsprogram, bland andra Tyskland, Österrike, Australien, stater i USA och sjukvårdslän i Sverige. I Finland har Folkhälsoinstitutet valt att låta undersöka vaccinet några år till. Varför?

Varför vill inte Finland att de finländska ungdomarnas hälsa – också sexualhälsa – ska ha hög prioritet? Vad kostar det att låta undersöka så kallade papa-prov om det i förlängningen leder till allt fler kvinnor inte längre är en riskgrupp, tack vare att de vaccinerats? Att motivera det med att ett cellprov är det enda som får kvinnor att besöka gynekologen, är säkert i vissa fall en sanning. Och att risken ökar för att vaccinerade kvinnor därför skulle låta bli, kanske en annan, men … De flesta kvinnor värnar ändå om sin hälsa – också sin sexualhälsa – och sköter sina gynekologbesök. Att skjuta på ett beslut om att låta vaccinera mot papillomvirus är ett ställningstagande mot kvinnans rätt till god hälsa. Om vaccinet ger ett så gott som hundraprocentigt skydd – vad är det som gör att det inte erbjuds i Finland?

Bästa beslutsfattare, varför är inte kvinnans hälsa viktig? Låt oss kvinnor få en minskad risk för livmodercancer!

Christel Raunio

verksamhetsledare

Se alla artiklar