Se över det juridiska i god tid

Se över det juridiska i god tid

Gör upp ett testamente och välj intressebevakare i god tid.

Välj intressebevakare i god tid

Intressebevakning låter kanske som något som blir aktuellt först när man blivit riktigt gammal eller riktigt sjuk, men genom att teckna en fullmakt kan man spara mycket tid och pengar. Med en intressebevakningsfullmakt man själv reglera vem som man vill att sköter ens ärenden om man inte själv kan göra det. Även om man inte skulle ha skrivit en fullmakt för ändamålet får man nog en intressebevakare om så krävs, men lagstiftningen är mera rigid om fullmakt saknas. Via en fullmakt kan man ge mera rättigheter åt personen är förmyndarlagen medger. Om fullmakt saknas behövs det till exempel lov från myndigheterna för att sälja egendom eller ge gåvor. Via en fullmakt kan du också skriftligen bestämma vem som ska fungera som din förmyndare om en sådan behövs. Tänk på att det kan vara vettigt att utse flera personer. Du kan få vägledning av din bank för att skriva en fullmakt. En fullmakt är ett juridiskt dokument, som ska undertecknas av två ojäviga vittnen. Det lönar sig att fråga en expert vid uppgörande av fullmakt.

Tre orsaker till att skriva intressebevakarfullmakt:

  • Det gör att du är tvungen att fundera igenom i god tid vem du vill att ska sköta dina ärenden och vilka ärenden som kan behöva lite eftertanke.
  • Fullmakten ger mera flexibilitet och gör jobbet enklare för den som ska fungera som intressebevakare än om en intressebevakare utses av myndigheterna.
  • Det ger dig tillfälle att diskutera igenom dina ärenden på förhand med den som ska anta uppdraget.

Texten är en bearbetad version av en artikel som publicerats i tidskriften Martha nr 2/2019. Text: Michaela von Hellens.

Läs mera här: Välj intressebevakare i god tid

Gör upp ett testamente

Ett testamente är ett juridiskt dokument som gör det lättare för dina anhöriga när din kvarlåtenskap ska fördelas. Det lönar sig att göra upp ett testamente, då du i dokumentet kan förtydliga och ändra på vem som ska få din kvarlåtenskap. I ett testamente kan du också överlåta kvarlåtenskap åt personer eller organisationer som annars inte skulle ärva dig. Oavsett vad du skriver i ditt testamente har dina bröstarvingar ändå rätt till sin arvslott. En jurist kan hjälpa dig att göra upp testamente som är juridiskt giltigt och korrekt, och dessutom tar i beaktande beskattningsfrågor.

Ett testamente behöver inte nödvändigtvis gälla och vara aktuellt under hela ditt liv. Det är mycket möjligt att det testamente som du skrev som 40-åring kan behöva ses över som 60-åring och igen som 80-åring. Dels har kanske din ekonomiska situation förändrats, men också dina ansvarsåtaganden och vem du vill att ska vara förmånstagare kan behöva ses över. Det är också möjligt att det finns beskattningsmässiga åtgärder som behöver justeras. Tänk därför på att liksom övriga juridiska dokument som äktenskapsförord och intressebevakningsfullmakt kan testamentet behöva ses över med jämna mellanrum.

Tips! Gör också upp en lista på dina egendomar och ansvarstaganden: vilka konton du har, vad du äger och avtal som du har förbundit dig till. Det gör det lättare för de anhöriga att få kontroll över situationen när ditt dödsbo ska skötas om.

Se alla artiklar