Sämre spermier av Britneys parfym

”En fräsch doft av vita blommor” har det stått i reklamen till Britney Spears
parfym Curious. Vad som inte står är att parfymen innehåller kemikalien
DEP som misstänks hämma spermaproduktionen hos män. Kemikalien är just nu tillåten att användas i parfymer i EU men miljöstyrelsen i till exempel Danmark rekommenderar att DEP ersätts med andra ämnen.

- Nedbrytningsprocessen av ämnet har vid vetenskapliga försök visat sig
kunna skada sädesceller och är därmed misstänkt för att kunna skada
fortplantningsförmågan, säger Henrik Pedersen, miljöbiolog på Greenpeace.

Följande tre parfymer innehöll anmärkningsvärt stora mängder av ftalater DEP : Vanderbilts ”Gloria”Deodorant parfymé, Britney Spears ”Curious” Eau de parfym och Jackpots ”Anytime” Eau de parfym.

Några av de parfymerna som testades innehöll inte DEP, vilket visar att det är möjligt
att ersätta kemikalien med mindre farliga ämnen.

DEP hör tyvärr till den grupp kemikalier som tillsvidare inte kom att omfattas av det nya förslaget till kemikelieförordning i EU, den sk. REACH-förordningen, enligt den omröstning som ministerrådet förrättade i december.


Parfymundersökningen kan läsas på:
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/Analyserapport_parfume.pdf

C.S.

Se alla artiklar