Samarbete över gränserna – våra systrar i Baltikum

Samarbete över gränserna – våra systrar i Baltikum

Har någon av dina vänner eller släktingar lämnat sitt hem och sin familj för en bättre framtid? Kanske. Men har någon av dem sedan hamnat i människohandlares nätverk, blivit fråntagen sitt pass och rätten att röra sig fritt och till slut förlorat sitt människovärde? Antagligen inte. Detta är öden många av oss bara läser om, men sällan konfronteras med.

Ett tryggt, varmt och framför allt kärleksfullt hem är någonting som de flesta av oss finländare tar för givet. Tyvärr är verkligheten en annan för många. En rapport som Institutet för hälsa och välfärd publicerade i december 2018 levererar alarmerande uppgifter om våld i parrelationer. I fjol misshandlades sammanlagt 130 000 personer av sin partner och drygt 20 dödades. Av dem var 17 kvinnor och 3 män.

Vår systerorganisation Centrs Marta i Lettland arbetar för att förebygga människohandel och våld i hemmet och samtidigt för att förändra attityderna till sexuella minoriteter.

Finlands svenska Marthaförbund var med och grundade Marta Centrs för snart tjugo år sedan och har på olika sätt genom åren stött centrets viktiga arbete. I början handlade det om ekonomiska garantier och hjälp med att arrangera sångturnéer i Finland, vars syfte var att samla ihop pengar för verksamheten. Centrs Martas verksamhetsledare Iluta Lace och hennes syster Dita reste i början av 2000-talet omkring i Finland och arrangerade med hjälp av aktiva och engagerade marthor konserter där de sjöng och sålde sina cd-skivor. Pengarna som de samlade in gick bland annat till juridisk rådgivning till personer som fallit offer för människohandel.

I dag är det främst aktiva marthaföreningar och enskilda marthor som arrangerar olika evenemang, där vinsten oavkortat går till att stödja kvinnostödscentrets verksamhet. År 2018 kunde Marthaförbundet stolt föra över en rekordstor summa på närmare 10 000 euro till vår systerorganisation. Tack till dig som bidrog!

På Marthaförbundet arbetar vi på gräsrotsnivå för ”En bättre värld, en vardag i taget”. Vi delar kunskap så att alla ska kunna leva ett så balanserat och meningsfullt liv som möjligt.

Genom förebyggande åtgärder och ökad kunskap inom huslig ekonomi, ekologi och ekonomi vill vi förhindra utslagning och ohälsa på såväl individ- som familjenivå. Vi arbetar också för att främja integrering i samhället av sådana grupper som annars riskerar utslagning.

Centrs Marta arbetar med betydligt mer komplexa frågeställningar och utmaningar, men gemensamt för våra båda organisationer är viljan att hjälpa, dela kunskap och skapa förutsättningar för alla att leva ett gott liv.

P.S. Understöd verksamheten i Lettland genom att till exempel köpa ett halssmycke för 15 euro i Marthashopen. En perfekt gåva med en större bakomliggande tanke.

Se alla artiklar