Så konkurrensutsätter du avtal

Så konkurrensutsätter du avtal

När du ingår avtal är det viktigt att fundera på de årliga kostnaderna. Det kanske inte känns som en stor skillnad att betala 15 euro eller 17,50 euro för ett mobilabonnemang, men på årsnivå blir skillnaden 30 euro. För 30 euro får du en matkasse.

Samtidigt som du konkurrensutsätter ditt mobilabonnemang kan du ta reda på om det går att få ner priset på el, internet och övriga tjänster du betalar för fortlöpande. Du kan spara förvånansvärt stora summor på ett år. 

Att konkurrensutsätta

Att jämföra olika avtal kallas att konkurrensutsätta. När du konkurrensutsätter dina avtal kan du ibland få ner priset, eller få ett bättre avtalsinnehåll. Ibland kräver det att du byter tjänsteleverantör, ibland räcker det med att du kontaktar den nuvarande tjänste- leverantören och ber om att få priset sänkt. Det kan hjälpa att nämna att du fått ett bättre erbjudande från annat håll.

Ha koll på!

  • Du kan byta elavtal en gång i året och du kan påverka ungefär halva delen av priset. Den andra halvan består av överföringsavgiften och kan inte konkurrensutsättas. Utöver elpriset kan du också beakta om elen är förnybar eller ej. Välj gärna ett grönt alternativ framom fossila bränslen.
  • Ditt mobilabonnemang kan uppdateras så ofta du vill. Det är lätt att jämföra abonnemang på nätet. Om man har ett äldre telefonavtal är det vanligt att betala för exempelvis obegränsat med SMS, trots att man har övergått till att skicka meddelanden via alternativa meddelandetjänster. På samma sätt kan man se över sin samtalstid. Det lönar sig också att kontrollera bindningstid. Kontrollera också ditt internetavtal på samma sätt.
  • Också banktjänster kan konkurrensutsättas. Om du har ett lån kan du förhandla om sänkt marginalränta. Marginalräntan är den andel av räntekostnaden som banken kan påverka. Marginalräntan baserar sig på hurudant lån du har och hurudan kund du är. Speciellt på större lån som till exempel bostadslån kan inbesparingen vara betydande.
  • Försäkringar kan vara svåra att utvärdera, både i kvalitet och pris, då de består av många olika moment. Därför är det bra att boka ett möte med ditt försäkringsbolag för en diskussion. Läs noga igenom villkoren. Det kan särskilt löna sig att kontrollera om du är berättigad till nedsatta priser via din egen bank eller som medlemsförmån.
  • Övriga avtal som det lönar sig att fundera på är tidningar och strömningstjänster. Dessa avtal är ofta fortlöpande, och därför lönar det sig att regelbundet fundera på om de fortfarande används. Vissa av tjänsterna kan delas mellan flera användare och därigenom ha ett lägre pris. Du kan också med jämna mellanrum kontrollera om det finns gym- och idrottstjänster till bättre pris.

Texten är ett utdrag ur boken En euro i taget

Spara flera hundra!

Konkurrensutsätt ditt bostadslån

För ett lån på 50 000 euro med lånetiden 15 år, betyder en sänkning av marginalräntan från 1,0 procent till 0,8 procent en inbesparing på cirka 800 euro i räntekostnader, beroende på lånetyp.

Se alla artiklar