*** Paus med fysiska möten och kurser till slutet av maj *** Så hanterar Marthaförbundet nuvarande undantagsförhållanden

*** Paus med fysiska möten och kurser till slutet av maj *** Så hanterar Marthaförbundet nuvarande undantagsförhållanden

Marthaförbundet skjuter upp eller ställer in alla fysiska möten, kurser och sammankomster till och med 31.5.2020.

Coronaviruset och marthaverksamheten

Regeringen har 16.3.2020 konstaterat att undantagsförhållande råder i Finland till följd av situationen med coronaviruset, och 30.3.2020 förlängdes tiden för undantagsförhållanden. Äldre personer är en riskgrupp för det nya Coronaviruset Covid-19. För att skydda äldre personer och övriga riskgrupper från att utsättas för Covid-19 begränsas rörelsefriheten. 

Bland annat detta har regeringen beslutat att gäller till och med 13.5.2020:

 • Personer över 70 år ska undvika kontakt med andra personer.
 • Offentliga sammankomster med fler än 10 personer begränsas och folk uppmanas att inte befinna sig i onödan på offentliga platser. Offentliga utrymmen såsom teatrar, museer, bibliotek, föreningslokaler samt dagverksamhet för äldre stängs. 
 • Besök på äldreboenden och andra riskgruppers boenden förbjuds. Utomstående besök på vårdinrättningar, vårdcentraler och sjukhus förbjuds, med vissa undantag.

Marthaförbundet uppmanar nu alla att visa extra omsorg om nära och kära. Nu är det viktigare än någonsin att trots allt hålla kontakt, hjälpa varandra och stöda varandra för att motverka ensamhet. Ring en släkting, erbjud grannen hjälp med att handla och stöd barnfamiljen som försöker hålla uppe vardagsrutinerna. Tillsammans klarar vi även denna situation. Marthor på fältet har en viktig roll i att upprätthålla en god stämning och uppmuntra varandra.   

Marthaförbundet skjuter upp eller ställer in alla fysiska möten, kurser och sammankomster till och med 31.5.2020. Marthaförbundet uppmanar att skjuta upp alla möten och sammankomster inom martharörelsen tills vidare. Även stadgeenliga möten kan skjutas upp. Finlands ledande expert på föreningslagen, minister Lauri Tarasti har sagt att i dylika situationer så kan mötet senareläggas oberoende av vad stadgarna säger. En försening av årsmötet medför inga sanktioner för föreningen. 

Föreningsresursen har information om vad föreningar ska tänka på då de flyttar fram eller inhiberar stadgeenliga möten.

Marthaförbundet har beslutat att skjuta upp vårmötet i Nykarleby 25.4, ett nytt datum har ännu inte fastställs. Marthaförbundet har för egen del beslutat att undvika utlandsresor och deltagandet i fysiska möten och evenemang. Vi följer rekommendationer från myndigheterna och förbereder oss på att flytta eller ställa in evenemang om situationen så kräver. 

Regeringens information om undantagsförhållanden finns här. 

Marthaförbundet följer rekommendationerna från Institutet för hälsa och välfärd THL och Arbetshälsoinstitutet TTL​

 • Gå inte på jobb, till skola eller delta i sammankomster eller möten då du har symtom som feber, hosta, andnöd, muskelsmärtor eller trötthet.​
 • Tvätta dina händer enligt THL:s video/bild alltid​:
  - när du kommer in utifrån​,
  - före matlagning och måltider​,
  - efter toalettbesök eller blöjbyte,​
  - efter att du snutit dig, hostat eller nyst​,
  - när du rört vid samma ytor som en förkyld person​.
 • Undvik att använda ringar, klockor, armband, lösnaglar eller nagellack. Håll naglarna kortklippta, och värna om hudens skick.

Så använder du handsprit på rätt sätt:​

Dosera 3–5 ml desinfektionsmedel på torra händer och gnid i 30 sekunder. Gnid in desinfektionsmedlet tills händerna är torra, se noggrannare anvisningar i denna video:

Stoppa spridningen av mikrober:​

 • Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser.​
 • Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys mot armvecket, inte i händerna.​
 • Släng genast den använda näsduken i soporna.​
 • Vi skakar varken hand eller kramas så länge situationen pågår​.
 • Rör ditt ansikte endast med nytvättade händer.​

Läs också våra tips på vad som är bra att ha hemma ifall du blir sjuk.

Håll dig uppdaterad om läget och följ informationen på Institutet för hälsa och välfärd THL och Arbetshälsoinstitutet TTL.

Frågor gällande marthaverksamheten och coronasituationen besvaras av verksamhetsledare Annika Jansson (e-post: annika.jansson@martha.fi, tfn 050 302 3363).

Texten uppdaterad 31.3.2020:
- information om att undantagsförhållanden gäller t.o.m. 13.5
.2020 och att Marthaförbundet ställer in alla möten, kurser och sammankomster t.o.m. 31.5.2020

Texten är uppdaterad 17.3.2020:
- tillagt länk till regeringens information om undantagsförhållanden

Texten är uppdaterad 16.3.2020:
- information om undantagsförhållanden i Finland

Texten är uppdaterad 13.3.2020:
information om att vårmötet 25.4 ställs in 
information om att även stadgeenliga möten kan skjutas upp
tillagt kontaktuppgifter till verksamhetsledaren
- tillagt länk till Föreningsresursens information om att flytta fram eller inhibera stadgeenliga möten

Se alla artiklar