Roosa Mikkola leder Marthaförbundets nya Östersjöprojekt

Roosa Mikkola leder Marthaförbundets nya Östersjöprojekt

Roosa Mikkola känner i detalj undervattensmiljöerna vid vår kust. Nu vill hon hjälpa var och en av oss att fatta östersjösmartha beslut i vår vardag.

Berätta om dig själv – vem är du, Roosa?

– Jag är en person som lätt inspireras och sprider glädje i min omgivning. Jag har bott och studerat i Tyskland och Brasilien och de åren påverkar mig fortfarande starkt. Förutom tiden utomlands har jag alltid bott vid havet och har svårt att föreställa mig något annat. 

Vad har du tidigare jobbat med? 

– Till Marthaförbundet kommer jag från Forststyrelsen i Vasa där jag jobbat de senaste tre åren med grunda havsvikar, restaureringar i marin miljö samt klimatförändringens effekter på Bottniska viken. Före det jobbade jag sex år på akvariet i Kotka för inhemska fiskar och på somrarna för Forststyrelsen inom programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön. De senaste sex somrarna har jag tillbringat under ytan från Kokkola till Kotka, och har en mycket bra bild av undervattenslivet vid vår kust.

Varför sökte du dig till Marthaförbundet?

Jobbet på Marthaförbundet lockade mig eftersom det erbjuder en verklig chans att nå en stor skara människor och ge dem information samt konkreta redskap för att kunna påverka situationen i Östersjön. Många känner sig lite vilsna i informationsflödet och har känslan av att det de gör är obetydligt, och de vet kanske inte till vem de ska vända sig med sina frågor. Via Marthaförbundet kan jag erbjuda stöd för allmänheten.

Du leder Marthaförbundets nya Östersjöprojekt, vad går det ut på? 

– Projektet handlar om att förbättra Östersjöns situation på lång sikt och stöda allmänheten i att göra bättre val i sin vardag. Övergödning och plaster är ett problem men genom de verktyg Marthaförbundet kommer att erbjuda kan var och en göra en insats. Projektet satsar även på smarthfisk, som är det ekologiska valet vid konsumtion av fisk. 

Vad krävs för att rädda Östersjön?

– Hur banalt det än låter så är det du och jag som krävs för att rädda Östersjön. Det går inte fort men vi kan göra vår del i vardagen. Det kan vara allt från smarta beslut i butiken till att välja rätt slags brygga till stugan eller att påverka via en lokal samfällighet. Små åtgärder kan ha enormt stor regional inverkan, vilket sedan påverkar den allmänna situationen vid kusten. Vi gör vårt bästa på vår nivå. 

Läs mer om projektet här

Se alla artiklar