Roosa Mikkola: "Håll havet rent"

Roosa Mikkola: "Håll havet rent"

Ungefär en tiondel av Finlands yta består av vatten. Att vistas vid vattendrag påverkar vårt fysiska och psykiska välmående positivt. Enligt undersökningar uppmuntrar närheten till vattendrag till fler fysiska aktiviteter jämfört med om vi inte har möjlighet att njuta av hav och vatten.

Även i städer minskar stressen och välbefinnandet påverkas positivt av vatteninslag i näromgivningen. Men det finns saker som kan störa vistelsen i naturen. När all snö har smultit bort syns det som har gömt sig under snön: förpackningar, fimpar, tuggummi och och skräp från olika byggen.

Skräp i naturen hamnar nästan alltid till sist i vattendragen. Har du tänkt på att dagvatten i städerna i allmänhet inte renas, utan samlas upp och rinner direkt ut i havet? Därför är det enormt viktigt att även stadsmiljöerna hålls fria från skräp.

Finländare slänger visserligen numera alltmer sällan skräp i naturen. Skräpet brukar ofta finna sin väg till skräpkorgen. Men här har vi ett problem: allmänna skräpkorgar. De kan snabbt bli överfulla och fåglarna hinner tömma dem innan människan gör det. Omgivningen runt skräpkorgarna är då fulla med sopor, eftersom fåglarna har dragit dem ut ur korgarna i hopp om att hitta något ätbart.

Ett gott tips inför sommaren är därför att bära hem skräpet där det även kan sorteras rätt. Undvik med andra ord använda allmänna skräpkorgar. Enligt undersökningar finns det nästan 400 skräpbitar per 1 000 kvadratmeter strand. På naturliga stränder är mängden mindre (98 per kvadratmeter).

Skräpet på stränderna förs vidare ut i havet och spjälkas ner i mindre bitar som ansamlas i vattnet. I Borgå undersökte man bottensediment och hittade 22 partiklar mikroplast i ett gram sediment, det vill säga partiklar som är mindre än 5 millimeter. Även globalt är detta en enorm mängd!

Mängderna varierar från plats till plats, men vi har alla en skyldighet att belasta naturen så lite som möjligt. En kasse för avfallssortering underlättar när du sorterar skräp. Det bästa är dock att redan i butiken satsa på produkter som ger så lite förpackningsavfall som möjligt.

Du kan också avlägsna obehövliga förpackningar redan i affären, det är onödigt att släpa hem dem. Vill ni göra en större insats för naturen och närmiljön i sommar, kan ni ordna ett strandstädningstalko, ett så kallat Snygg Beach-talko. Då rapporterar ni vilken strand ni har städat samt mängden skräp och av vilket slag skräpet är. Då bistår ni inte enbart naturen, utan hjälper också till att nationellt rapportera mängden och typen av skräp vid olika vattendrag.

Ta kontakt med mig, så ordnar vi det tillsammans!

Se alla artiklar