Roosa Mikkola: "En klimatsmart vardag påverkar även Östersjön positivt"

Roosa Mikkola: "En klimatsmart vardag påverkar även Östersjön positivt"

Vi har lagt sommaren bakom oss och många kanske tänker på det ljuvliga varma badvattnet som vi har fått njuta av under sommarmånaderna. Andra kanske också kommer att tänka på de stora globala skogsbränderna och översvämningarna i Europa.

Under de senaste hundra åren har vattnet i Östersjön värmts upp med cirka 0,3 grader per decennium, sedan 1990-talet med omkring 0,59 grader per decennium. Den överskottsvärme som binds i havet påverkar vattenmiljön och dess arter negativt.

I början av augusti lanserade FN:s klimatpanel IPCC den första delen av den sjätte rapporten om klimatförändringen. Huvudbudskapet i rapporten är att förändringarna i jordens klimat är extrema, snabba och oåterkalleliga. Klimatpanelen sammanställer den rådande vetenskapliga kunskapen om klimatförändringen. Den färska delrapporten baserar sig på sammanlagt 14 000 vetenskapliga artiklar och har beskrivits som ett nödrop från forskarna: varje stat, bransch, företag och konsument måste förändra sitt beteende.

Även om vi lyckas hejda den globala uppvärmningen vid 1,5 grader, kommer den att innebära fler värmeböljor, längre perioder med varma årstider och kortare kalla perioder. Många av de förändringar som påverkar havet och inlandsisen är oåterkalleliga eller så kan de uppkomna förändringarna endast sakta återställas. Klimatet har redan i dag blivit 1,1 grad varmare, och enligt alla scenarier kommer vi att ha nått en 1,5-graders uppvärmning i början av 2030-talet. Globalt kommer stigande havsnivåer att innebära en stor risk, för att inte säga en katastrof.

I framtiden är Östersjön varmare, sötare och surare. Det betyder fler och större algblomningar, färre isvintrar samt förändringar i fiskbestånden. Med andra ord, direkta effekter på de rekreationsvärden vi får ur havet. Men även näringslivet påverkas. Under den gångna sommaren registrerade man två marina värmeböljor som varade i totalt 9 och 29 dagar.

Höga vattentemperaturer påverkar arternas fysiologi och reproduktion negativt, vissa arter kan dö vid höga temperaturer, såsom laxfiskar och musslor. Marthorna har alltid varit föregångare, det kan vi och det ska vi fortsätta vara! Den enskilda individen gör varje dag val som påverkar klimatet.

Tillsammans är vi många och kan även påverka vår omgivning. Marthas klimat- och miljösmarta vision omfattar inhemsk mat, hållbar konsumtion och mindre kemikalier i vardagen, vilket gynnar klimatet och därmed också Östersjön.

Hur kan du minska ditt klimatavtryck, det vill säga antalet koldioxidekvivalenter (CO2e) som produceras genom den mat du konsumerar, sättet du rör på dig och temperaturen inomhus? Att minska sitt klimatavtryck handlar inte om att leva ett sämre liv eller att vara tvungen att avstå från nöjen.

Det handlar om att förändra sitt tänkesätt och därefter sina vanor. Man får mental tillfredsställelse av att göra kloka val i vardagen. FN:s klimatrapport framhåller att vi fortfarande har en chans att stoppa klimatuppvärmningen innan den leder till oåterkalleliga skador, men då krävs stora strukturella förändringar. Att ställa om och anpassa sig är emellertid ingenting man behöver vara rädd för. Vi lever i ett stort överflöd av materia och skulle må bättre av att till exempel fokusera på människorna i vår omgivning och inte på de prylar som vi omger oss med.


Se alla artiklar