Pressmeddelandet: Den nationella klädbytardagen kommer igen!


– Det viktigaste då det gäller textilavfall är att undvika att det alls uppkommer, det vill säga att bara köpa kläder man verkligen behöver. Vi köper för mycket för att det är för billigt. Men räknar vi ihop värdet på kläder vi inte allt använt eller använt några gånger blir det ändå beaktansvärda summor. Få tänker också på att extra skåputrymme faktiskt kostar i reda pengar, säger Janine Smeds, Marthaförbundets ekonomirådgivare.

Den 15 november och dagarna däromkring arrangerar marthaföreningar i Åbo, Sibbo, Malax, Korsholm och Kimito klädbytardagar öppna för allmänheten. Marthaförbundets egen klädbytardag arrangeras på Novia i Ekenäs, i samarbete med Novia Raseborg, Västra Nylands Folkhögskola och Emmaus. Bytesfynd kan man dela med sig under #klädbytardagen14. Tidpunkter och platser för klädbytardagarna finns här.

På klädbytardagen i Ekenäs kan du förutom att byta kläder delta i marthornas workshop om hur du stickar, stoppar och stryker. Formgivaren Elin Sandholm föreläser under dagen om kläder och kvalitet. Sandholm är också föreläsare inom Marthaförbundets textilavfallsprojekt Garderoben.

– Samvetet är renare när jag inte fyller garderoben med billiga plagg i dålig kvalitet, och när jag väl köper ett plagg kan jag sätta lite extra pengar på det utan att det svider. Dessutom går mina morgonbestyr mycket snabbare när jag enbart har plagg jag trivs i, säger Sandholm. Flera av Sandholms tankar kring textilkonsumtion och materialkännedom i Marthapodden.

Projektet Garderoben
De senaste årtiondena har det skett stora förändringar på konsumtionsmarknaderna, både vad gäller varor och tjänster. Förändringarna innebär att vi behöver mer upplysning om vad konsumtionen har för följder på miljön, men också på marknadsekonomin och hälsan. Vi lever i en tid av förändring och behöver ny kunskaper och nya färdigheter för att kunna upprätthålla en hållbar konsumtion och livsstil. Marthaförbundet drar sitt strå till stacken med Garderoben, ett projekt för hållbara textilier som startade år 2013. Läs mer i broschyren.

Ladda ner en pdf med siffror kring klädkonsumtion och fem stilsmartha tips.

För mera information:
Om kläder och kvalitet, formgivare Elin Sandholm, tfn. 044 2869 503
Om klädkonsumtion, Janine Smeds, ekonomirådgivare, tfn. 043 8200 073
Om klädbytardagarna och kontaktpersoner för de lokala evenemangen, Karin Lindroos, tfn. 050 3616 081

Se alla artiklar