Nytt utseende på Marthadistriktens webbsidor

I februari och mars öppnar distriktens nya webbsidor en efter en. Redan nu har Österbottens Marthadistrikt, Mellersta Nylands Marthadistrikt, Västra Nylands Marthadistrikt, Östra Nylands Marthadistrikt och Borgå Marthadistrikt nya fräscha webbsidor.

På distriktens webbsidor samlas kontaktuppgifter och information om evenemang i distrikten.

Om föreningar och kretsar önskar egna webbsidor, kontakta informatör Karin Lindroos på Marthaförundet för mera information. Kontakt: karin(at)martha.fi el. tfn 050 361 6081

Se alla artiklar