Nypremiär för farsan fixar kalas

Bakgrund:

Inom Finlands svenska Marthaförbunds M-klubbar r.f., Marthaförbundets barn och ungdomsorganisation, är ämnet vett och etikett ett av tyngdpunktsområdena under år 2005-2007. En speciell satsning görs i Österbotten där teaterföreställningen ”Farsan fixar kalas” erbjuds i grundskolornas årskurser 1-6. Elva skolor i Sydösterbotten såg pjäsen hösten 2005 och nu visas den i 13 skolor i Vasa och Korsholm.

Syftet med pjäsen är att få eleverna att förstå hur värdefullt det är att kunna och använda sig av vett och etikett. Teaterföreställningen tar på ett konkret, humoristiskt och pedagogiskt sätt upp olika situationer där det underlättar att kunna vett och etikett. Pjäsen baserar sig på M-klubbens broschyr Rätt skall vara rätt. Med hjälp av broschyren kan skolorna självständigt jobba vidare med temat.

Pjäsens har skrivits av Guy Rosenholm och framförs av honom och Jan Holm. Arbets-gruppen för projektet har varit Jan Holm (skådespelare), Solveig Lehrer (författare till den finlandssvenska vett och etikettboken Vinn världen med god ton och gott sätt), Camilla Pihlgren (regional verksamhetsledare för Marthaförbundet i Österbotten) och Louise Palmgren.

Koordinering av skolbesök och projektledningen sköts av M-klubbens tf verksamhetsledare Frida Pihlajaniemi. Pjäsen finansieras med understöd av Svenska Österbottens Kulturfond.
För närmare information, kontakta:
Frida Pihlajaniemi, M-klubbens tf verksamhetsledare,
tfn 09-6962 2554 / 040-7151 579.

Finlands svenska Marthaförbund r.f. är Svenskfinlands största kvinnonätverk med över 10 000 medlemmar. Vi erbjuder rådgivnings- och utbildningstjänster inom hushåll, ekonomi och ekologi, samt är internationellt verksamma och engagerade i projekt kring människor och samhälle. M-klubbens uppgift är att bland barn och unga väcka och upprätthålla intresset för hem, familj och samhälle samt erbjuda kurser, klubb- och lägerverksamhet som främjar detta. Målsättningen med M-klubbens verksamhet är att lära de unga klara av de grundläggande kraven i det dagliga livet och därigenom förbättra de ungas levnadsvillkor.
Se alla artiklar