Ny förbundsordförande väljs på rekordstort årsmöte

- Det har varit givande att få leda en organisation som är beredd att ständigt förändras. Att jag lämnar Marthaförbundet är ett naturligt led i förändringsprocessen. En smula vemodigt, men allt har sin tid, säger avgående ordförande Martina Harms-Aalto, som har lett marthorna i åtta år.

Marthorna röstar också om en stadgeändring. Dels ska det bli möjligt att bli enbart understödande medlem, dels ska tidskriften kopplas till medlemskapet.

Till årsmötet förs också tre motioner som marthor runt om i landet har valt att lyfta fram:
- Motion om fördelning av kostnader för föräldraförsäkring.
- Motion om sänkt moms på livsmedel.
- Motion om barns rätt till anhörigplacering.

Klicka här för att se programmet

Finlands svenska Marthaförbunds årsmöte 20-22.5.2005

Årsmötet inleds med hälsningsord av Gertrud Beijar, ordförande för Vasabygdens Marthadistrikt. Avgående förbundsordförande Martina Harms-Aalto talar. Korsholms kommuns hälsning framförs av kommundirektör Marcus Henricson.

Festtalet hålls av fil.mag Charlotta Ödman under rubriken ”Pippi är ingen sagofigur", om barnomsorg eller barns sorg.

På söndag hålls seminariet "Mitt i livet - Våga åldras", i panelen sitter bl.a. andra finansminister Ulla-Maj Wideroos, vicehäradshövding Freja Häggblom samt föreståndare Mary Andrén-Pada. Förbundsordförande Martina Harms-Aalto leder diskussionen.

Mera information
verksamhetsledare Christel Raunio, tfn 09-6962 2555,
050-351 3038 eller per e-post: christel.raunio@martha.fi

Ifall ni har frågor om de praktiska arrangemangen i Korsholm, kontakta distriktsordförande Gertrud Beijar, tfn 050-547 5435.
Se alla artiklar