Nordiska brevet 2018: Kvinnor i en värld av förändring

Nordiska brevet 2018: Kvinnor i en värld av förändring

Samhället förändras snabbt och det är svårt att förutsäga vilka jobb som är viktigast i morgon. Det som är säkert är att tekniken kommer att spela en viktig roll. Utvecklingen av ny teknik kommer att öppna dörrar och skapa en ny värld av möjligheter – för dem som är lyckliga nog att förstå det. Utbildning och kunskap har aldrig varit viktigare, men alla måste vara inkluderade. I dag är det främst män som studerar, utvecklar och arbetar med teknik.

Utbildning är en av de viktigaste rättigheterna som ett samhälle kan erbjuda medborgarna. Oavsett frågan är svaret kunskap. Det är genom kunskap som vi ska lösa klimatkrisen, och det är genom kunskap som vi ska lösa de krav som det framtida välfärdssamhället ställer på oss. Arbetslivet blir allt mer kunskapsinriktat och kräver ett större kunnande, även inom traditionella manuella yrken. Kunskap är helt enkelt avgörande för utvecklingen av vårt samhälle.

För de flickor som växer upp i Norge och i Norden är studier en naturlig och självklart del av vardagen. Utbildningen är obligatorisk, och högre utbildning är gratis och rätt val för de allra flesta. Utbildning borde vara en självklarhet över hela världen, men är det tyvärr inte. Fortfarande är det färre flickor än pojkar som får sätta sig på skolbänken. Och det är de fattigaste flickorna som riskerar att aldrig få börja i grundskolan.

Om dessa tjejer fick utbildning, skulle det ge positiva effekter. Det skulle leda till bättre hälsa och välfärd, vilket i sin tur skulle kunna minska fattigdomen och bidra till att tillväxttakten i befolkningsutvecklingen saktade ner. NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation) skriver på sina webbsidor att ett land med en utbildad kvinnlig befolkning ökar landets produktivitet och bidrar till ekonomisk tillväxt.

För att kvinnor över hela världen ska uppnå jämställdhet och få kontroll över sina egna liv, måste utbildningen för tjejer stå högt på den internationella agendan. Men det räcker kanske inte med grundskola. Även för flickor på det södra halvklotet ska en högre utbildning vara en möjlighet. Detta eftersom framtiden ställer krav på högre färdigheter. Tidigare var det nödvändigt att lära sig att läsa och räkna, i dag behöver vi också lite teknik. Det kommer att gynna hela världen.

Trots att en majoritet av dem som tar en högre utbildning i Norge är flickor, möter vi också utmaningar som kan vara avgörande för flickors möjligheter i framtiden. Vi saknar bland annat tjejer i viktiga branscher som är betydelsefulla i samhället och arbetslivet i dag, och som kommer att bli ännu viktigare i morgon. Det är en utmaning för demokratin om det inte råder jämställdhet mellan könen när det gäller studier och de arbetsplatser som utgör samhällets framtid.

Ungefär 25 procent av dem som påbörjar IKT-studier i Norge är kvinnor. Enligt ICT Norge är andelen kvinnliga teknikföretagare så låg som 1 procent. Detta trots att kvinnor i Norden är bland de bästa i världen på att använda digital teknik för att lösa uppgifter och bli effektivare. Vi måste fråga oss vad konsekvenserna blir om hälften av oss är nästan orepresenterade i en bransch som är så viktig för samhällets utveckling.

Alla behöver lite teknik, redan i dag, för att hantera uppgifter i livet i allmänhet och på arbetsplatsen i synnerhet. Vi går omkring med små datorer i form av smarttelefoner i fickan hela tiden. Det är svårt att föreställa sig hur livet såg ut före internet. I framtiden måste vi se till att våra barn – inklusive flickorna – lär sig hur man använder tekniken på ett säkert sätt. IKT (informations- och kommunikationsteknik) måste tas upp som ett fokusområde i skolan och inom forskningen. Under den övergångsperiod som vi nu lever i måste denna kompetens delas mellan kvinnor och män. Det är kvinnorna som förlorar om vi inte klarar av att göra det.

En utbildning inom IKT ger dig möjlighet att utveckla samhället och förändra världen. Både kvinnor och män måste ha kompetens att delta i denna utveckling och kunna förstå mekanismerna bakom densamma. Ska lösningar göras lämpliga för alla, måste både män och kvinnor hjälpa till att utveckla dem.

I en föränderlig värld måste utbildning och kunskap stå högst på agendan, i alla delar av världen.

Översättning: Mikaela Groop
Foto: Marte Garmann

Fakta om ...

Iselin Nybø

  • Iselin Nybø är en norsk advokat och politiker. Mellan åren 2013 och 2017 var hon parlamentarisk representant för Venstre i Stortinget.

  • Hon har också suttit i kommunfullmäktige i Randaberg och i Stavanger kommun. Som folkvald har hon arbetat med utbildnings- samt barn- och ungdomsfrågor.

  • Nybø doktorerade vid universitetet i Bergen år 2006 och arbetade huvudsakligen med affärsrättsliga frågor innan hon invaldes i Stortinget år 2013.

  • Nybø är tillbaka på advokatbyrån från och med den 1 januari 2018.

Se alla artiklar