Nordens kvinnoförbunds sommarkonferens

Temat passade bra för den kvinnokraft som fanns samlad i Sigtuna när finländska (Marthaförbundet, Marttaliitto), svenska (Hem och samhälle), norska (Norges kvinne- och familieforbund) och isländska (Kvenfélagasambands Islands) kvinnor återsåg gamla vänner och bekantade sig med nya. Våra danska systrar (Foreningen for aktive kvinder) var tyvärr förhindrade att medverka i år. Programmet var intressant och givande (se bilder och bildtexter), och så glest att det också fanns möjlighet till fria sammankomster i mindre grupper.

Extra högtidlig var lördagens festmiddag där ordförandeskapet för Nordens Kvinnoförbund övergick till Marthaförbundets ordförande Katarina Rejman. NKF har ett system med roterande ordförandeskap där medlemsländerna turas om, år 2006-2008 håller Katarina Rejman (bilden) i klubban.

Flera promenader ner till Sigtuna hann vi också med, folkhögskolan där konferensen ordnades låg på ca 20 minuters promenadavstånd från centrum längs huvudgatan Stora gatan (anlagd på 980-talet).

Sagt om Sigtuna: ”Här finns historien bevarad i byggnader, runstenar, kyrkor, Steninge Slott Kulturcenter, Rosersbergs slott, den lilla pärlan Skånelaholms slott invid fågelsjön Fysingen och många andra genuina miljöer. På gågatan i Sigtuna stad finns den charmigaste shopping du kan tänka dig. Vare sig besökaren i Sigtuna vill eller inte, hamnar han eller hon alltid på Stora gatan. Det finns nämligen inte så många gator att välja på.”

Marthor vid Steninge slott:

Plock ur programmet:

Siw Warholm (Hem och Samhälle) hälsade konferensdeltagarna välkomna och presenterade programmet.

Sveriges riksdags talman Björn von Sydow invigde kongressen med att berätta om Sigtuna, Sveriges äldsta stad, där han själv tillbringar somrarna. Dessutom talade han om nordiskt samarbete och gemenskap mellan människor:

"Det finns en särskild kraft i ett rum där människor som vill något
gemensamt samlas. Det finns en energi i att mötas, att utbyta tankar och idéer, att känna att vi är många som tycker likadant". Talmannen hänvisade också till NKF:s historia, och konstaterade att föreningsväsendet har spelat en stor roll som modell för den representativa demokratin och det moderna samhället i Sverige.

Kvinnohjärtat – Karin Schenck-Gustafsson (läkare och chef för Centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet i Stockholm) berättade bl.a. att det faktiskt finns (också) biologiska skillnader mellan kvinnor och män som gör att vi reagerar olika på bl.a. mediciner. Läs mera här!

Dagens mormor, kåseri – Gunilla Tagesdotter Barker

Lördagsmorgonen inleddes av Peter Lamming, avdelningsdirektör vid Statens Folkhälsoinstitut i Sverige. Han talade under den provocerande rubriken "Kvinnor är friskare och klokare än män". Han påminde bl.a. om de fyra hörnpelarna för god hälsa - nämligen fysisk aktivitet i någon form dagligen, goda matvanor, sociala relationer och ett meningsfullt liv. Peter Lamming varvade sin föreläsning med pausgymnastik.NKF:s ordförandeskap roterar bland medlemsorganisationerna, Marttaliitto och Marthaförbundet delar på det finska ordförandeskapet. Efter middagen gav Marttaliittos ordförande Merja Siltanen över ordförandeskapet till Marthaförbundets ordförande Katarina Rejman genom att överräcka den vackra, gamla halskeden i silver och emalj.

Jessica Jensen
Se alla artiklar