Nordens Kvinnoförbund möttes till sommarkonferens i Vasa

Temat för kongressen passade bra för den kvinnostyrka som fanns samlad i Vasa när finländska (Marthaförbundet, Marttaliitto), svenska (Hem och samhälle), norska (Norges kvinne- og familieforbund) och isländska (Kvenfélagasambands Íslands) kvinnor diskuterade och funderade på hur man genom att bygga upp goda relationer kan skapa förändring och ta sig vidare. Marthaförbundets ordförande Katarina Rejman konstaterade i sitt tal under lördagens festmiddag att det är betydelsefullt att de nordiska kvinnorna träffar varandra ansikte mot ansikte.

– Även detta veckoslut har vi stärkts i vår tro för att vi har varit tillsammans. Vi ser att vi är många och att vi tänker rätt lika i flera centrala och kanske avgörande frågor. Därför är det viktigt att vi i vart och ett av våra förbund orkar kämpa vidare med en av våra stora utmaningar: medlemsvärvningen. Vi får inte ge upp, utan ska fortsätta arbeta för kommande nätverk av kvinnor. Våra samhällen kommer nämligen även framöver att behöva sådana.

Konferensprogrammet var mångsidigt och gav en fördjupande inblick i frågor om medveten konsumtion och hållbar livsstil. Extra högtidlig var fredagens mottagning på landshövdingens residens i Vasa där vice ordföranden för stadsfullmäktige Pirjo Andrejeff under gnistrande kristallkronor tog emot och hälsade sina nordiska gäster välkomna.

Se alla artiklar