Nordens Kvindeforbunds konference 2007: Resolution mod Kvindehandel

Nordens Kvindeforbund anbefaler (rekommenderar):

1. At vore nordiske foreninger udbreder anmelderkampagnen i deres hjemlande

2. En aktiv politi-indsats til bekæmpelse af kvindehandel, herunder god uddannelse af politistyrken til efterforskning og behandling af ofre for menneskehandel

3. At myndighederne behandler ofre for kvindehandel som ofre, ikke som kriminelle, og at de politisk sikres beskyttelse og hjælp der giver dem mulighed for et værdigt liv, både her og i deres hjemlande

4. At vi igangsætter og fastholder debatten om prostitution og befolkningens bevidsthed om prostitution som et uacceptabelt og kulturelt betinget fænomen

5. En ensartet lovgivning til begrænsning af efterspørgsel efter seksuelle tjenester over hele Norden

6. Større økonomisk lighed mellem Norden og resten af verden, hjulpet gennem øget bevidsthed om fænomenet og menneskerettigheder og gennem udvikling af erhvervsmuligheder for kvinder i fattige lande.

11. august 2007
Se alla artiklar