Muluken Cederborg vikarierar på Ungmartha

Muluken Cederborg vikarierar på Ungmartha

Muluken Cederborg, 36, har tidigare arbetat med information och rådgivning för unga samt som informatör för integrationsenheten vid det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan i Helsingfors.

– Under mitt arbete på Luckan samarbetade vi med Ungmartha och då växte mitt intresse för Marthaförbundet. Jag tilltalades av en verksamhet som har fokus på hushåll, ekonomi och ekologi och som betonar de ungas rätt till en egen åsikt, ett eget livsutrymme och en god hälsa.

Enligt Muluken läggs en stor press på unga i dagens samhälle. De lever i korsdraget av yttre krav på studie- och arbetslivsframgångar och upplever att det finns ett tryck på att de måste leva upp till olika utseendeideal.

– Marginalisering och utanförskap är problem som inte ser ut att minska, tvärtom. Också olika hälsoproblem verkar öka, ironiskt nog både bland dem som är stillasittande och bland dem som tränar hårt, med ätstörningar och doping som följd. Dagens unga är kloka och välutbildade, men det tycks inte automatiskt minska på problemen.

På vilket sätt kan Ungmartha stödja barn och unga?

– Ungmartha erbjuder olika former av lågtröskelfritidsaktiviteter för barn och unga. Fritiden är en viktig del av varje barns och tonårings liv, den påverkar såväl det personliga välmåendet som utvecklingen och den psykiska hälsan. Genom Ungmarthas olika verksamhetsformer kan ungdomar träffas, uppleva gemenskap, utveckla och stärka sin egen identitet och självkänsla, samt öva sig i att bli lyhörda för andras tankar och respektera varandra.

Muluken Cederborg bor i Helsingfors. Till familjen hör maken Rabbe, sonen Benyam, 2,5, och de äldre syskonen Fredrik, 21, och Sofia, 18.

Se alla artiklar