Mindre skum ger mera barn

SNF undersökte hårmousse, spray, gel, vax och liknande produkter från flera välkända producenter. Av 38 undersökta styling-produkter innehöll 37 stycken substanser som riskerar att skada hälsan eller miljön. I 17 produkter fann man hormon- eller reproduktionsstörande ämnen, men inget av dessa är tillsvidare förbjudna. Och de hälso- och miljöriskabla ämnena behöver inte heller anges på förpackningen.

Större utbud

Utbudet och försäljningen av styling-produkter har ökat. Många, särskilt ungdomar, stylar håret varje dag, och i sådana fall kommer kemikalierna i kontakt med hårbottnen dygnet runt. Doserna kan vara små i varje enskild produkt, men flera produkter kan innehålla många olika skadliga ämnen som tillsammans ger upphov till ansenliga mängder. För en tredjedel av substanserna fann man inte någon dokumenterad information överhuvudtaget.

Över lag känner man dåligt till de långsiktiga effekterna på fertiliteten och vilken risken är för att insjukna i cancer på grund av de tiotusen- till hundratusentals olika kemikalier som är i bruk i dag. Vad gäller effekterna på just fortplantningsförmågan finns information för en femtedel av kemikalierna, framgick det på ett seminarium nyligen. Ansvaret för produktsäkerheten ligger i dag hos myndigheterna, men säkerheten blir en desto större utmaning för kemikalieproducenterna själva när EU:s nya kemikalielagstiftning och -kontrollsystem, REACH, träder i kraft år 2006. Vår nuvarande föråldrade kemikalielagstiftning har nämligen av många experter beskrivits som "ett trettio års misslyckande"!

Potatismjöl som babytalk

Använd inhemskt potatismjöl i blöjområdet och hudvecken istället för parfymerad babytalk. På så sätt undviker du onödiga kemikalier och gör samtidigt en insats för närproduktionen. Inhemskt potatismjöl finns också att köpa som ekoodlat (Luomu-märkt), och gör ingen skada ifall babyn skulle fatta tycke för innehållet.

Källor:

Svenska naturskyddsföreningens nyhetsbrev
(på www.snf.se hittar du hela listan på undersökta styling-produkter)
REACH-seminariet i riksdagen 10.3.2004
Smartha tips-boken utgiven av Marthaförbundet

Se alla artiklar