Med talkokraft mot framtiden

Med talkokraft mot framtiden

I Lovisa samlades över 300 marthor till möte från alla delar av Svenskfinland och Åland, till stor del iklädda folkdräkter. Folkdräkten har också förenat under året som gått – det är många som sytt/färdigställt sin egen dräkt under året – men blev också en god samtalsöppnare under dagen. Folkdräkten skapade gemenskap, lyfte upp en tradition och förenade. Tack för denna kulturgärning – vi förvaltar det kulturarv som är oss givet.

Vid vårmötet behandlades fyra olika motioner, vilket visar att Martha engagerar. ”Fint med aktiva medlemmar som gör motioner för ett bättre samhälle i aktuella ärenden”, skriver en av dem som svarade på frågorna i den utvärderingsblankett som delades ut vid vårmötet. Marthaförbundet har ett starkt samhälleligt uppdrag, ett ansvar för en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Det gör vi lokalt genom föreningsverksamheten, regionalt via våra distrikt och nationellt genom förbundets verksamhet. För utvecklingsarbetet är detta en viktig fråga: Hur kan vi bättre förena våra krafter för det gemensamma goda? Tack för ert marthaengagemang – vi förvaltar det marthauppdrag som är oss givet.

Att få alla arrangemang att fungera för över 300 personer, också detta med frivilliga krafter, kräver otaliga timmar av förberedelser, en klar vision av upplägget, tålamod och många hjälpande händer. Något vi fick ett klart bevis på. Det är detta talkoarbete som möjliggör att vi årligen kan mötas i så stor skara, och jag hoppas verkligen att denna tradition lever vidare. Jag säger ödmjukt tack för ert talkoarbete – vi förvaltar det engagemang som är oss givet och önskar er alla välkomna till Kristinestad 6.5.2017.

Bland enkätsvaren läser vi slutligen om ”tukkaosten på bullaskivan”. För mig beskriver det matkulturen och jag är tacksam för den goda hemlagade köttsoppan, brödet och ja, för tukkaosten (bondosten) på bullaskivan. Matkulturen, den lokala dialekten, traditionerna och den varma stämningen får mig fortfarande att le varje gång jag blickar bakåt. Martha är ett bevis på att talkoandan lever vidare, att kvinnokraft kan åstadkomma mycket och att föreningslivet på riktigt förenar.

Från oss alla, till er alla: ha en skön och avkopplande sommar!

Andrea Hasselblatt, förbundsordförande

Se alla artiklar