Marthornas styrka framhävs i kristider

Marthornas styrka framhävs i kristider

"Klyftorna i samhället tenderar också att bli djupare efter en kris. För att motarbeta detta har Marthaförbundet ett stort arbete framför sig efter coronakrisen", skriver förbundsordföranden Andrea Hasselblatt i ledaren i tidskriften Martha nummer 3/2020.

”Kan vi tala om något annat än coronan?” Frågan som ställdes av en familjemedlem fick mig att stanna upp. Världen som vi känner den har förändrats, och trots att vi vet att det är tillfälligt, känns det inte så. Tanken på att saker från och med nu, kanske för gott, blir annorlunda känns både svindlande och skrämmande.

Mitt i krisen kan det kännas svårt att tänka på vad som kommer efteråt. Kommer vi att förändra vårt beteende? Kommer vardagen som vi saknat så mycket att lika snabbt bli en självklarhet, lika fort som den togs ifrån oss? Eller har vi alla en möjlighet att genom krisen lära oss nytt och forma oss en ny värdegrund?

För Marthaförbundet har coronakrisen betytt framför allt två saker. För det första har vår roll som en pålitlig aktör förstärkts. Vårt långvariga arbete med olika beredskapsfrågor och vår vardagskunskap har haft en stor efterfrågan i medierna. Till exempel publicerade HBL en av våra veckomenyer för att åskådliggöra hur man kan planera måltider då alla äter hemma. Svenska Yle anlitade oss för att höra hur man ekonomiskt kan hantera läget vid en permittering. Andra frågor har handlat om hur länge maten håller samt om beredskapen och hemförrådet. Ett annat bevis på den stora efterfrågan på våra tjänster är det rekordstora antalet besökare som vi ser på vår webbplats.

För det andra har krisen betytt att många av våra verksamhetsformer har bytt skepnad. De fysiska kurserna och sammankomsterna har skjutits på framtiden. I stället har vår digitala verksamhet tagit stora kliv framåt. Våra rådgivare har börjat hålla digitala föreläsningar för våra föreningar och produktionen av videofilmer har ökat markant. Vi har också ordnat allmänna digitala föreläsningar för första gången i vår historia. Krisen har visat att Marthaförbundet är så mycket mer än enbart sociala sammankomster. Men visst saknar vi säkert alla den klassiska marthagemenskapen. Åtminstone jag skulle just nu vilja dela alla tankar och funderingar med er över en kopp gott kaffe!

Samtidigt pågår också förberedelserna för livet efter krisen. Vi vet av erfarenhet att många grupper far illa både under och efter en omvälvande kris. Att reparera skadorna efter 1990-talets depression tog många år för oss aktörer inom tredje sektorn. Ett undantag kan leda till svåra tider i många hem, med alkoholmissbruk, våld, ekonomiska problem och ensamhet som följd. Klyftorna i samhället tenderar också att bli djupare efter en kris. För att motarbeta detta har Marthaförbundet ett stort arbete framför sig efter coronakrisen.

”Kan vi tala om något annat än coronan?” Frågan klingar fortfarande i mina öron när jag gräver händerna ner i myllan för att plantera och så. Jag tänker på det faktum att begreppet självförsörjande har fått helt nya dimensioner. Jag tänker också på hur mycket empati, socialt ansvar och hänsyn jag har sett bland mina medmänniskor. Jag hoppas innerligt att det är dessa saker vi tar med oss när vi en dag talar mindre om själva coronan.

Jag önskar alla marthor en frisk och riktigt god sommar!

Se alla artiklar