Marthorna stöder barnfamiljer i Österbotten

Marthaförbundets projekt Vi och vår baby startade i Nyland våren 2012, i år utvidgas verksamheten i Österbotten till att omfatta även Kronoby och Vasa.

Målet med Vi och vår baby är att via hushållsrådgivning stödja nyblivna föräldrar och ge praktisk handledning i hur man får vardagen med en baby att löpa smidigare. Målsättningen är att stärka barnfamiljernas hushållskunskaper och höja deras vardagskompetens.

Inom ramen för projektet i Österbotten ordnas babymatskurser i hur man själv behändigt tillreder mat åt den lilla samt matlagningskurser för barn i lågstadieåldern. Därtill har familjerna möjlighet att få personlig och konkret handledning genom hembesök av en familjehandledare. Familjebesöken skräddarsys utgående från familjens egna behov, på så sätt kan de nya färdigheterna lättare integreras i familjens vardag. Kurserna omfattar i medeltal två träffar och varje familj besöks en till tre gånger. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri för familjerna.

Ett recepthäfte, Babymat enkelt – recept och tips, delas ut åt alla kursdeltagare och till de familjer som deltar i projektet. Häftet ska uppmuntra föräldrarna att själva våga pröva på att tillreda barnmat.

År 2012 gjorde Marthaförbundets professionella familjehandledare sammanlagt 80 hembesök till 28 familjer på 17 orter i Svenskfinland. Antalet matlagningskurser för småbarnsföräldrar uppgick till 16 och antalet matlagningskurser för barn till 33. Genom projektet nådde man inalles 285 vuxna och 155 barn.

Projektet Vi och vår baby finansieras med medel från Penningautomatföreningen RAY och är den del av det nationella programmet Emma & Elias, vars mål är att främja hälsa och socialt välbefinnande hos barn och deras familjer. Det treåriga projektet (2012–2014) är riksomfattande och Marthaförbundet samarbetar med Marttaliitto.

Mera information:
Solveig Backström, projektkoordinator
tfn 043 820 0070
e-post: solveig.backstromATmartha.fi

Läs mer om projektet Vi och vår baby här.

Pressmeddelande 20.3.2013

Se alla artiklar