Marthorna återvalde ordförande och antog nya stadgar

Marthorna återvalde ordförande och antog nya stadgar

Andrea Hasselblatt omvaldes som ordförande och nya stadgar antogs vid Marthaförbundets höstmöte på lördagen. Mötet hölls digitalt på grund av coronaläget.

Det var ett enigt höstmöte som under lördagen antog centralstyrelsens förslag till nya förbundsstadgar. De nya stadgarna möjliggör en organisationsmodell med tre nivåer i stället för nuvarande fyra.

– Stadgeändringarna är ett steg framåt i arbetet för en lättare och modernare struktur för Marthaförbundet. De tretton marthadistrikten ges möjlighet att avveckla sin verksamhet och i stället stärka föreningsnivån. Det innebär mer fokus på verksamheten och mindre byråkrati, vilket känns bra. Även demokratiunderlaget breddas, eftersom de nya stadgarna ger rösträtt till de föreningar som väljer att höra direkt under förbundet, säger verksamhetsledaren Annika Jansson.

Höstmötet återvalde enhälligt Andrea Hasselblatt till förbundsordförande. Hon inleder därmed sin fjärde och sista tvåårsperiod som ordförande. Hasselblatt är också nöjd med de nya stadgar som antogs på mötet.

– En över tio år lång process har nått målet och vi ser fram emot att få börja arbeta med den nya organisationsstrukturen. Vi behöver en modern och lättillgänglig struktur för att kunna ta oss an de utmaningar och möjligheter vi står inför, för vi vill även framöver vara lika intressanta som i dag, konstaterar Andrea Hasselblatt.

Under mötet godkändes verksamhetsplanen för år 2021 med inriktning på biologisk mångfald och Östersjösmartha val, finlandssvensk matkultur, giftfri vardag, det framtida medlemskapet samt medveten och måttlig konsumtion. Det övergripande temat under 2021 är inkludering genom vardagskunskap.

I centralstyrelsen för år 2021 fortsätter Camilla Komonen, Helsingfors svenska Marthaförening, Gunilla Backman, Borgå svenska Marthadistrikt, Christina Grönroos, Mellersta Nylands Marthadistrikt, Carina Nilsson, Karlebynejdens Marthadistrikt och Sickan Nybondas, Östra Nylands Marthadistrikt. Återinvalda i styrelsen är Carita Vik-Hästbacka, Jakobstads Marthadistrikt, Inga-Britt Lindvall, Nykarleby Marthadistrikt, Anna-Lena Pärus, Sydösterbottens Marthadistrikt, Seija Knipström, Vasabygdens Marthadistrikt, Mikaela Vesterlund-Laine, Åbolands svenska Marthadistrikt, Ann Carlsson, Ålands Marthadistrikt, Inga Mannström, Västra Nylands Marthadistrikt och Anna Nylund, Ungmartha.

Vid höstmötet tillkännagavs dessutom beslutet att tilldela Viktor Eriksson och Emelie Bergendahl på Åland utmärkelsen Årets Ungmarthainspiratörer 2020. Paret fick utmärkelsen för att de i sitt dagliga liv aktivt lyfter fram fördelarna med lokala råvaror och visar på möjligheterna med att leva hållbart.

Marthaförbundets vårmöte 2021 går av stapeln 24.4.2021 i Nykarleby, med reservation för att mötet måste hållas elektroniskt.

Ladda ner pressbilder här!

På frågor svarar:

  • Annika Jansson, verksamhetsledare, tfn 050 302 3363, annika.jansson@martha.fi
  • Andrea Hasselblatt, ordförande, tfn 040 191 9424, andrea.hasselblatt@antonanton.fi
Se alla artiklar