Marthor – vi vill veta vad ni gör!

Marthor – vi vill veta vad ni gör!
I den strategi som godkändes vid förbundets höstmöte lyfter vi fram frivilligarbetet inom organisationen. Det är massor som görs med frivilliga krafter inom Marthaförbundet, och det är en verksamhetsform som vi ytterligare vill synliggöra och stödja.

Synliggör er insats!
Fyll i information om er frivilliginsats i den här blanketten, så lyfter vi i varje medlemsbrev inspirerande insatser. Insatsen kan vara utförd av enskilda marthor, kretsar, föreningar eller distrikt. Tips på vad ni kan göra finns i våra inspirationsmodeller.
Se alla artiklar