Marthas klädbytardag 16.11.2013

Dags att rensa ur garderoben! Kläder och textilier som du varken har nytta eller glädje av kan komma väl till pass för någon annan.

Under de senaste 30 åren har den globala textilkonsumtionen ökat explosionsartat. Textilproduktionen har flyttats till låglöneländerna med låga klädpriser som följd. Bland annat produceras det niofalt mer textilier för västvärldens räkning än det konsumeras, vilket naturligtvis sänker priset rejält, och leder till så kallad slit-och-släng-konsumtion.

Marthaförbundets projekt Garderoben har som mål att öka medvetenheten om vår textilkonsumtion. Vi vill bidra till en minskad slit-och-släng-konsumtion, ökad återanvändning av textilavfall och visa på att vi alla med våra egna handlingar kan bidra till en mera hållbar livsstil.

Stora Garderobdagen

På lördag ordnas den första Stora Garderobdagen. Är du sugen på att veta mer om "toppen på avfallsberget" är du varmt välkommen till den Stora Garderobdagen vid avfalls-förbränningsanläggningen Westenergy i Kvevlax/ Korsholm lördagen den 16 november kl. 10-13. Inspirationsföreläsning, upplevelseguidning och återvinningscirkus står på programmet.

Finlands svenska Marthaförbund rf

 • Plats: Avfallsförbränningsanläggningen Westenergy, Energivägen 5, Korsholm
 • Tid: Lördag 16.11 kl. 10-13
 • Kontaktperson: Tessa Turtonen, tfn 044 735 4975

Klädbytardagar

I samband med den Stora Garderobdagen ordnas klädbytardagar på olika håll i Svenskfinland. Vi utmanar dig att komma med och rensa din garderob! Om du inte har möjlighet att besöka någon av tillställningarna, kan du ändå byta bort ett plagg via radioprogrammet Lördax i Radio Vega kl. 10-14.

Delta i följande arrangörers klädbytardagar:

Vasabygdens Marthadistrikt

 • Plats: Folkhälsans hus, Niklasvägen 1, Smedsby/Korsholm.
 • Tid: Lö 16.11 kl. 10-15
 • Kontaktperson: Susanne West, tfn 050 469 2550

Gördis (Väster Yttermark Marthaförenings ungmarthakrets)

 • Plats: Jacobsgården i Yttermark (Gula huset bredvid Söff), Närpes
 • Tid: Lördag 16.11 kl. 13-16
 • Kontaktperson: Lotten Smeds, tfn 040 960 5028

Sibbo Marthaförening

 • Plats: Söderkulla skola
 • Tid: Lördag 16.11 kl. 14-17
 • Kontaktperson: Solveig Krogell, tfn 040 729 2746

Åbolands Marthadistrikt

 • Plats: Gillesgården, Gillessalen (2 vån.) Auragatan 1, inne på gården
 • Tid: Lördag 16.11 kl. 12-14
 • Kontaktperson: Camilla Hautala, tfn 044 557 7209

Marthakretsen Malax mittemellan

 • Plats: Malakta, Töckmovägen 48, Malax
 • Tid: Söndag 17.11 kl. 12-15
 • Kontaktperson: Jenni Broo, tfn 050 366 6176

Se alla artiklar