Marthainspiratörerna – Marthaförbundets specialstyrka

– Vi behöver inte längre predika om vikten i att leva hållbart. Idag handlar det snarare om att sprida kunskap om hur man i sin egen vardag med små medel kan förändra både sitt eget och miljöns välmående, säger Marthaförbundets sakkunniga i frågor som berör miljöhänsyn i vardagen, Tessa Turtonen.

– Suget efter kunskap om hållbar livsstil och konkreta tips och idéer är väldigt starkt just nu. En Marthainspiratör kan med sitt engagemang inspirera andra till en mer hållbar livsstil, fortsätter Tessa.

Projektet Marthainspiratör drar igång i slutet av mars i Österbotten och Östra Nyland, och går ut på att skapa ett nätverk av Marthainspiratörer som skall kunna föreläsa om medvetna val för en hållbar livsstil.

En av de blivande Marthainspiratörerna är Hanna Enlund i Kristinestad, som aktivt jobbar för en mer hållbar livsstil i vardagslivet. Detta syns bland annat på bloggen hannasvirrvarr.blogspot.com, där Hanna uppmanar till att återanvända med stil.

– Jag försöker dra ner på konsumtionen, handla begagnat och undvika att slänga mat. Jag tror absolut att marthainspiratörer behövs och jag ser framemot att inspireras och sprida inspiration, säger Enlund.

På träffarna gör deltagarna en djupdykning i vad hållbar livsstil innebär och hur man på bästa sätt förmedlar Marthaförbundets värderingar till intresserade. Efter fyra inspiratörsträffar tillsammans med Marthaförbundets Tessa Turtonen är kursdeltagarna redo för att föreläsa och undervisa om hur man rent konkret kan anamma en mer hållbar livsstil.

Projektet Marthainspiratör är ett Leader-utbildningsprojekt som erhållit finansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, ELY-centralen, Aktion Österbotten r.f. och Silmu r.f. Projektet förverkligas som ett gränsöverskridande och interregionalt samarbete i Österbotten och Östra Nyland under tidsperioden 1.8.2010–31.7.2012.

Projektledare och utbildare är Marthaförbundets Tessa Turtonen, sakkunnig i frågor som berör miljöhänsyn i vardagen. För mera information om projekt Marthainspiratör: tessa(at)martha.fi, tfn 044 7354975.

Se alla artiklar