Årets marthagärningar 2022

Årets marthagärningar 2022

Utmärkelserna "årets Lucina", "årets eldsjäl" och "årets samhällsinsats" ska gå till en sådan händelse eller en sådan insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för samt till det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör.

Dolores Karell

Årets Lucina: Dolores Karell

Som 27-åring blev lanthusmodern Dolores Karell martha år 1961 och blev genast aktiv i både kretsen Sjundeå mellersta marthakrets och i Sjundeå Marthaförening. Då samlades marthorna oftast i hemmen, men Dolores arbetade idogt för att kretsens egna Marthabo, som var i ganska dåligt skick, skulle rustas upp till ett fungerande föreningshus. Hon ordnade otaliga gånger finansieringen för olika renoveringar och förbättringar av fastigheten och fick till exempel den stora, men kalla verandan isolerad och upprustad till ett vackert mötesrum. Hon såg också till att det praktiska fungerade i huset. Kyrkslätts Medborgarinstitut hyrde stora salen i Marthabo för sina vävkurser i fyrtio år och då var det i åratal Dolores som eldade i kakelugnen och såg till att det fanns ved. Hon är en mycket aktiv styrelsemedlem som ständigt haft nya idéer och visioner. Det kunde vara att bjuda kaffe med jordgubbstårta åt patienter och personal på bäddavdelningen eller att ordna intressanta temautställningar i Marthabo, som har lockat många besökare och blivit omskrivna i lokalpressen.

Monica von Frenckell

Årets eldsjäl: Monica von Frenckell

Monica von Frenckell är medlem i Mariehamns Marthaförening och verksam i kretsen Smarthorna på Åland. Titeln Årets eldsjäl tilldelas henne för betydande insatser att hjälpa ukrainare i ett utsatt läge, både här och i Ukraina. Hon har på ett enastående sätt ända sedan kriget i Ukraina bröt ut arbetat för att på alla sätt hjälpa folket i Ukraina. Monica har ett engagemang som smittar av sig och hon inspirerar också andra att hjälpa. Hon har en otrolig förmåga att engagera såväl privatpersoner som företag och organisationer. Hon ger inte upp utan fortsätter att hjälpa med samma energi som tidigare. Hon hade själv två familjer inneboende under flera månader. Hon har hjälpt flyktingarna med allt från myndighetskontakt till det vardagliga som att hitta produkter på apotek och i butik. Hennes hem har tidvis fungerat som en mottagningscentral för alla saker som skänkts till Ukraina.

Kyrkoby

Årets samhällsinsats: Kyrkoby Marthaförening

Två medlemmar från Kyrkoby Marthaförening gjorde en viktig dokumentation under år 2022. Föreningens hundraåriga historia av kvinnokraft dokumenterades i en föreningshistorik. Medlemmarna Gun Höglund och Majvor Willfors gick in i uppdraget med själ och hjärta. De forskade i föreningens handlingar, kontaktade marthor för kommentarer, gick igenom en mängd fotogrier, sökte de mest talande bilderna och sammanställde en mycket fin text för historiken. Insatsen resulterade i boken "Kyrkoby Marthaförening 100 år – Från spinntalko till tortillakvällar".

Se alla artiklar