Marthaförbundets insamling pågår hela året

På barnhemmet bor sammanlagt 75 fysiskt och psykiskt handikappade barn. På barnhemmet får de förutom mat också tak över huvudet, vård och möjlighet att gå i skola, vilket kan ge dem en chans till en bättre framtid.

Området är fattigt och inte heller barnhemmet har mycket pengar att röra sig med. Dessutom har det varit ett torrt år i området och rent dricksvatten behövs hela tiden. Därför är behovet av dricksvattentankar, vattenledningar och annan adekvat utrustning ständigt stort.

Paret Jayaseelaan, som förestår barnhemmet, besökte Marthaförbundet under ACWW-kongressen (the Associated Country Womens of the Worlds) i juni 2007. Då berättade de också mera om sin vardag med dessa barn som annars inte skulle ha någon framtid eller någonstans att bo.

Vill du eller din förening hjälpa dessa barn att få rent vatten att dricka? Stöd insamlingen genom att betala in ett bidrag på Marthaförbundets konto: Sampo 800016-2187057/Marthaförbundet. Skriv ”Rent vatten till barnhemsbarn i Indien” i meddelandefältet. Insamlingen pågår till och med 31.12.2008.

Vi kommer också att utreda möjligheterna till att ta sig an ett sponsorbarn på barnhemmet, eftersom alla barn behöver bland annat kläder, läkemedel och skolutrusning. Mera information om detta kommer senare.

Vill du veta mera om insamlingen? Kontakta då Marthaförbundets kansli på tfn 09-696 2250.

Insamlingen ordnas med tillstånd av Länsstyrelsens i Södra Finlands län beslut nr OKU 117 A per 23.1.2008.

Se alla artiklar