Marthaförbundet står för beredskap och trygghet i vardagen

Marthaförbundet står för beredskap och trygghet i vardagen

Marthaförbundet är en beredskapsorganisation som genom historien har hjälpt och stöttat under utmanande tider. Vi är experter på vardagen och upprätthåller struktur då händelser i närmiljön eller i omvärlden är utmanande att greppa.

Vi lever som känt i exceptionella tider och har nu även ett krig i Ukraina att förhålla oss till. Det som ingen kunde förutse sker nu inför öppen ridå. Marthaförbundet fördömer Rysslands militära aktion i Ukraina och kräver att krigshandlingarna omedelbart upphör.

Marthor har alltid känt en stor solidaritet i tider av kris. Med hjälp av vår kunskap i vardagsberedskap kan vi med kort varsel mobilisera oss och hjälpa våra medmänniskor.

Vi vet inte ännu vad kriget i Ukraina kommer att föra med sig de kommande månaderna, men vi är beredda att hjälpa till. För att kunna hjälpa är det viktigt att känna sig trygg i vardagen. Det bästa vi kan göra nu är att hålla fast vid våra rutiner och vara ett samtalsstöd för varandra så vi får diskutera det som händer.

Under de kommande veckorna kommer Marthaförbundet att dela kunskap som skapar trygga ramar i vardagen.

Vi kommer att dela vardagskunskap och genom vårt goda exempel visa solidaritet med våra medmänniskor och skapa ramar för en trygg vardag för alla.

Andrea Hasselblatt
Ordförande

Annika Jansson
Verksamhetsledare


Se alla artiklar