Marthaförbundet söker en ekologirådgivare

Finlands svenska Marthaförbund rf är med sina 10 000 medlemmar Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap och fungera som sakkunnig inom olika områden som berör kvinnans liv. Vi arbetar för en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthaförbundet söker nu en

EKOLOGIRÅDGIVARE på deltid (75 %)

Vi söker dig som har lämplig utbildning och sakkunskap i frågor som rör miljön och en hållbar livsstil. Till dina arbetsuppgifter hör att självständigt bevaka och bereda ärenden som gäller miljöfrågor samt att på ett lättfattligt sätt svara på frågor om och sprida kunskap kring miljöhänsyn i vardagen (både individuellt och i grupp).

Du har lätt för att ta till dig ny forskning och kan uttrycka dig i tal och skrift. Du är van vid att arbeta i team och har ett brinnande intresse för att sprida kunskap. Du håller gärna i trådarna för kampanjer som stöder en hållbar livsstil. Vi erbjuder dig en kreativ arbetsplats med hela Svenskfinland som arbetsfält. I arbetet ingår i viss mån kvälls- och veckoslutsarbete.

Vill du veta mera? Tf. förbundsdirektör Frida Nylund, tfn 040 715 1579, svarar på ytterligare frågor. Din ansökan med CV, referenser och löneanspråk vill vi ha senast 28.1.2015. Sänd dem per e-post till frida.nylundATmartha.fi eller per post till Finlands svenska Marthaförbund, Frida Nylund, Bölegatan 2, 00240 Helsingfors.

Marthaförbundets ekologirådgivning har som mål att:

  • på ett pedagogiskt och inspirerande sätt öka medvetenheten om frågor kring miljöhänsyn i vardagen,
  • erbjuda kampanjer som sprider kunskap om en mera hållbar livsstil,
  • år 2015 speciellt belysa vår textilkonsumtion genom att arrangera workshopar inom ramen för projektet Garderoben (delvis i samarbete med Marttaliitto).
Se alla artiklar