Marthaförbundet samlas till höstmöte i Tammerfors den 20 november

I samband med höstmötet väljs ny ordförande för Marthaförbundet, vars nuvarande ordförande Katarina Rejman avgår vid årsskiftet efter fem år på posten. Därtill väljs medlemmar till centralstyrelsen istället för dem som står i tur att avgå. På mötet behandlas även verksamhetsplanen och budgeten för år 2011.

Festtalet hålls av förbundsordförande Katarina Rejman och hälsningstalet hålls av rektor Ronny Holmqvist.

Såväl I vice ordförande Anita Paulig som II vice ordförande Birgitta Penttinen lämnar styrelsen, vilket innebär att Marthaförbundets hela presidium byts ut. De två nya vice ordförandena utses på styrelsens konstituerande möte som hålls efter höstmötet.

Program:
Lördag 20.11.2010

Kl. 12.00–13.00 Lunch

Kl. 13.00 Marthaförbundets höstmöte
Hälsningsord, rektor Ronny Holmqvist
Festtal, förbundsordförande Katarina Rejman

Kaffepaus

Ca kl. 14.30 Höstmötet öppnas, förbundsordförande Katarina Rejman
Mötesförhandlingar

Välkommen på höstmöte!

För mera information och frågor, vänligen kontakta:
Frida Pihlajaniemi
Utvecklingschef
Tfn 040 715 1579, e-post: frida.pihlajaniemi@martha.fi

Christel Raunio
Förbundsdirektör
Tfn 050 351 3038, e-post: christel.raunio@martha.fi

Se alla artiklar