Marthaförbundet rekryterar en kursledare inom huslig ekonomi

Marthaförbundet rekryterar en kursledare inom huslig ekonomi

Finlands svenska Marthaförbund arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Vi delar kunskap kring frågor som berör vardagen ur ett hushåll-, ekonomi- och ekologiperspektiv genom kurs- och föreläsningsverksamhet, ett aktivt föreningsliv och olika informationskanaler.

Marthaförbundet söker för tiden 1.8.2017–31.12.2018 en

KURSLEDARE INOM HUSLIG EKONOMI

Vi letar efter dig som har en lämplig utbildning och sakkunskap i huslig ekonomi. Du är van vid att möta olika målgrupper och har ett brinnande intresse för att dela både matinspiration och kunskap. Till dina arbetsuppgifter hör att självständigt hålla matlagningskurser och föreläsningar inom huslig ekonomi inom ramen för Marthaförbundets hushållsverksamhet, främst inom ramen för projektet Hantera vardagen.

Du är van vid att jobba självständigt, har lätt för att fånga upp målgruppens intresse och håller gärna i trådarna för längre kurshelheter. Du känner till näringsrekommendationerna och ser det som en rolig utmaning ta fram material som lämpar sig för specifika målgrupper. Pedagogisk utbildning/erfarenhet samt erfarenhet av projektadministration ses som en fördel.

Vi erbjuder dig en kreativ arbetsplats med främst Österbotten som arbetsfält. I arbetet ingår i viss mån kvälls- och veckoslutsjobb samt kursverksamhet i Åboland. Arbetet är tidsbundet från och med 1.8.2017 till och med 31.12.2018 (projektfinansiering).

Vill du veta mera? Verksamhetsledare Frida Nylund, 040 715 1579, frida.nylund@martha.fi, svarar på ytterligare frågor 3.5 klockan 14–16 och 11.5 klockan 10–13. Sänd in din ansökan och cv med löneanspråk till frida.nylund@martha.fi senast 15.5.2017.

Läs mera om vår verksamhet här.

Se alla artiklar