Marthaförbundet och Ungmartha deltar på Educa 2024

Marthaförbundet och Ungmartha deltar på Educa 2024

Välkommen att besöka den gemensamma montern 6n40 för Finlands svenska 4H, Farmer Time Finland, SLC, Marthaförbundet och Ungmartha i svenska Hörnan på Educa-mässan, som ordnas i Helsingfors Mässcentrum den 27-28 januari.

Educa-mässan är Nordens ledande utbildningsevenemang och till mässan väntas 15 000 besökare. Kvarteret Hörnan samlar de svenskspråkiga aktörerna inom undervisning, utbildning och skolsamarbete. Delta gratis genom att registrera dig som besökare på Educas webbplats. Mässan är öppen fredagen 26.1. kl. 10-19 och lördagen 27.1. kl. 10-17.

Hållbart lärande i fokus 2024

Marthaförbundet deltar i Educamässan i monter 6n40 tillsammans med Ungmartha, Farmer Time Finland, SLC och Finlands svenska 4H. Årets tema på mässan är ”vi möts”.

– Marthaförbundets och Ungmarthas främsta fokus är att inspirera till hållbara livsstilsval och erbjuda konkreta verktyg för att främja välmående i vardagen. Medverkan på Educa 2024 ger oss möjlighet att aktivt bidra till utbildningssektorn, knyta värdefulla kontakter och samarbeta med andra aktörer som delar gemensamma värderingar kring vardagskunskap, berättar Katharina Jägerskiöld, ekonomirådgivare, projektledare, Marthaförbundet.

– Inom 4H främjar vi barn och ungas aktiva medborgarskap genom mat- och skogfostran. Vi stärker delaktighet och lärande genom användning av symbolstöd och lättspråk. Inom 4H-Akademin övar unga ledarskapsfärdigheter, erhåller första insikter i arbetslivet och företagsamhet samt kontakt till landsbygdsnäringarna. De ungas lärandet synliggörs via studiepoäng, digitala kompetensmärken samt internationella aktiviteter. Detta lyfter vi på Educa 2024, framhåller Bettina C. Lindfors, Fs4H.

– Vi är glada för det goda samarbetet mellan SLC, Fs4H, Farmer Time Finland, Marthaförbundet och UngMartha. SLC medverkar i Educa-mässan för att dela kunskap om varifrån den finländska maten och skogens råvaror kommer. Vi erbjuder olika slags undervisningsmaterial om matens och skogsprodukternas väg från jord till bord och vill skapa möjligheter för lärare och elever att bekanta sig med jord- och skogsbruket och landsbygden, säger Mia Wikström, kommunikationschef, SLC.

– Även i år har vi glädjen att få delta på Educa i ett brett samarbete i vår gemensamma monter. Farmer Time Finland erbjuder barn och unga möjligheten att träffa en bonde via digitala hjälpmedel. Läraren är i en nyckelposition för att våra unga ska få lära sig mera om varifrån maten kommer” berättar Madelene Lindqvist, projektledare, Farmer Time Finland i Österbotten (ProAgria Lantbruksällskapet).

I den gemensamma montern i Hörnan, presenteras även projekten Flytta hem och En euro i taget från Marthaförbundet. Projekten genomförs huvudsakligen i samarbete med lärare och elever på andra stadiet.

Ta del av diskussionerna på Hörnan scenen under Educa 2024:

  • Fredagen 26.1 klockan 12:30:Dags att flytta hemifrån – Då gäller hållbart på menyn 

Folkhälsans projekt Hållbart på menyn tillsammans med Marthaförbundets projekt Flytta hem gör en praktisk show där Ebba Håkans och Sandra Mellberg tillreder hållbara och studerandevänliga maträtter på scen. Tillfället modereras av Linn Jung och Katharina Jägerskiöld som rapporterar om hur matlagningen framskrider och gemensamt diskuterar om de ungas behov av praktisk vardagskunskap.

Genomförande: Dialogisk föreläsning samtidigt som maten tillreds 

Målgrupp: lärare, skolpersonal på andra stadiet och andra intresserade av hållbara val.

Medverkande: Ebba Håkans, Projektledare Hållbart på Menyn, Folkhälsan. Sandra Mellberg, Hushållsrådgivare, Marthaförbundet. Katharina Jägerskiöld, projektledare Flytta hem, Marthaförbundet.

Moderator: Linn Jung

Arrangör: Finlands Svenska Marthaförbund & Folkhälsan

  • Lördagen 27.1 klockan 10:30 "Hållbarhet och lärande - så här svarar vi” 

Hur främjar vi barn och ungas lärande och kunnande inom hållbarhet samtidigt som vi stöder skolan i dess uppgift enligt undervisningsplanen? Panelen diskuterar kring hållbarhet i vardagen och hur tredje sektorn stärker barn och ungas praktiska färdigheter och kunskaper genom verksamhet, kommunikation och samarbete. 

Medverkande i paneldiskussionen:

Bettina C. Lindfors, Finlands svenska 4H

Mia Wikström, SLC

Elisabet Eriksson, Marthaförbundet

Elise Hindström, UngMartha

    Se alla artiklar