Nu ska åttondeklassister i Österbotten få lära sig ekonomi

Nu ska åttondeklassister i Österbotten få lära sig ekonomi

En ny form av ekonomiskola ska se dagens ljus när Finlands svenska Marthaförbund och LokalTapiola Österbotten går ihop i ett unikt samarbete. Tillsammans ska de sprida kunskap om sparande och konsumtion för ungdomar i åk 8 i Österbotten.

Den nya satsningen som inleds hösten 2022 kommer att ledas av Marthaförbundets ekonomiteam, bland annat ekonomirådgivare Matilda Hassel.

– Behovet av en ekonomiskola för unga har funnits länge. Genom den tilläggsresurs som LokalTapiola Österbotten bidrar med kan vi äntligen ta steget ut, säger Matilda Hassel.

– Både Marthaförbundet och LokalTapiola Österbotten har en gemensam vilja att öka ungas ekonomikunskaper. Vi kommer att besöka de 10 största orterna i Österbotten. Alla högstadier kommer att bjudas in till en interaktiv föreläsning. Uppskattningsvis får vi träffa 1500 elever under 10 våra föreläsningar.

Sporra till ekonomisk hållbarhet

Syftet med samarbetet är att sporra och inspirera unga att ta hand om sin ekonomi när det är som mest aktuellt: när man har sitt första sommarjobb eller annars börjar intresserar sig av pengar och konsumtion. Allt det här kommer att tangeras under föreläsningarna.

– Ungdomar är överlag väldigt intresserade av pengar och sparande. Via sociala medier snappar de lätt upp lösryckta bitar om hur lätt det kan vara att tjäna pengar och skapa sig ett drömliv, men många unga saknar de grundläggande kunskaperna om hur man bygger en hållbar ekonomi, säger Joel Sunabacka, direktör på LokalTapiola Österbotten.

Viktigt att lära sig från ung ålder

Sunabacka och Hassel anser att båda parter har liknande värderingar: båda vill stärka den ekonomiska kunskapen i Österbotten. 

–  Hur gör man upp en budget? Vilka utgifter kan man se över om man vill spara ihop pengar till något specifikt? Hur blir man en prismedveten konsument? Och hur gör man egentligen när man betalar en räkning?

– Vi vill vara delaktiga i projekt som ökar livstryggheten bland invånarna och våra ägarkunder. Samhällsansvar är en viktig del av vår strategi och för oss betyder det att vi aktivt deltar i utvecklingen av det samhälle där vi själva också är verksamma, säger Sunabacka.

Ny ekonomi-skola för åk 8

Projektet finansieras av LokalTapiola Österbotten och genomförs av Marthaförbundet

Projektet genomförs under september 2022 till maj 2023, på svenska (6 gånger) och på finska (4 gånger). Marthaförbundet besöker de 10 största orterna i Österbotten.

Se alla artiklar