Marthaförbundet med i nytt projekt: Nu stickar vi välgörande vantar

Att stanna upp och njuta av skapandets glädje samt att göra saker tillsammans skänker trygghet och skapar samhörighet i en tid som präglas av osäkerhet. Marthaförbundets nya kampanj Tummen upp! Operation vante vill lyfta fram gamla handarbetstraditioner i ny tappning och låta dem gå vidare till nästa generation. Kampanjen är ett samarbete med Marttaliitto och garnföretaget Novita.

Ett par tumvantar värmer skönt i vinterkylan, likaså känslan av att med egna händer få skapa något bestående och samtidigt göra en god gärning. Det är också en av tankarna bakom Marthaförbundets kampanj Tummen upp! Operation vante där marthorna ska lära allmänheten att sticka vantar och behövande får ta emot ett värmande bidrag av stickglada eldsjälar.

– Förra våren och vintern pågick ett motsvarande projekt med syftet att virka mormorsrutor som syddes ihop till små filtar åt behövande. Målsättningen var att få ihop 1 000 filtar och den uppnåddes med råge. I år är siktet inställt på att sticka varma vantar till frysande händer. Vi strävar efter att främja samarbetet över generations- och språkgränserna samt väcka glädjen att få skapa och ge vantar till dem som behöver. Varje distrikt och förening bestämmer själv ändamålet, men de barnfamiljer vi arbetar med inom vårt projekt Operation vardag kan till exempel utgöra en målgrupp, säger förbundsdirektör Christel Raunio.

Handledare och guider

Tummen upp! Operation vante omspänner hela året och tar avstamp i en riksomfattande turné under vilken de svenska och finska marthorna fungerar som handledare och guider i konsten att sticka tumvantar. Bilen besöker 19 orter i landet, med start i Jyväskylä den 28 januari och sista anhalt i Seinäjoki den 19 februari.

– Det är dock fråga om en kampanj med längre framförhållning än så. Också efter att själva turnén är avslutad vill vi på olika sätt uppmuntra var och en att fortsätta med den roliga och inspirerande hobbyn, och även lära ut den till andra, berättar Christel Raunio. Med vårt engagemang svarar vi på den utmaning vi fick av delegationen för nationsvarumärket Finland: att föra vidare kunskap från generation till generation.

På följande fem orter i Svenskfinland ger marthorna handledning i stickningens grunder på svenska: Åbo (salutorget) 1.2, Raseborg (Ekenäs) 2.2, Helsingfors (Narinkens torg) 3.2, Karleby (gågatan i centrum) 15.2 och Vasa (salutorget) 16.2. Stickorna går varma mellan klockan 9.30 och 17.30, utom i Helsingfors där evenemanget fortsätter fram till klockan 18.

Stickor, garn och mönster

Projektet är ett samarbete mellan Marthaförbundet, Marttaliitto och garnföretaget Novita, som står för bland annat ett introduktionspaket med stickor, garn och mönster till de frivilliga marthor som ska fungera som inspiratörer och föra vidare kunskapen och traditionen att sticka tumvantar.

– I år valde vi att inrikta oss på lovikkavantar, eftersom vi vill värna om traditionella handarbetsteman, säger Susanne Ranta-Kiiski, marknadsförings- och informationschef på Novita. Lovikkavantarna stickas efter en traditionell lappländsk vantmodell som ursprungligen härstammar från Tornedalen i Sverige och som sedermera spred sig också till finländska stickor. Vi strävar emellertid efter att uppdatera och modernisera traditionerna, så att de tilltalar även de mest trendmedvetna.

Närmare uppgifter om turnén finns på kampanjens Facebook-sida.

INFORMATION OCH FRÅGOR:

Marthaförbundet
Christel Raunio
Förbundsdirektör
050 911 2050, christel.raunioATmartha.fi

Frida Nylund
Utvecklingschef
040 715 1579, frida.nylundATmartha.fi

Marttaliitto ry
Verksamhetsledare
Marianne Heikkilä
010 838 5532, marianne.heikkilaATmartat.fi

Outi Pekkala
Marknadsförings- och informationschef
050 342 0365, outi.pekkalaATmartat.fi

Novita Oy
Susanne Ranta-Kiiski
Marknadsförings- och informationschef
040 502 4204, susanneATnovita.fi

MARTHAFÖRBUNDET
Finlands svenska Marthaförbund rf är med sina 10 000 medlemmar Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap och fungera som sakkunnig inom olika områden som berör kvinnans liv. Vi arbetar för en hållbar livsstil genom medvetna val. www.martha.fi

MARTTALIITTO
Marttaliitto är en medborgarorganisation som befrämjar välmående i hemmen och i familjerna samt lyfter fram hushållens betydelse för detta arbete. Organisationen är partipolitiskt obunden. Genom organisationen får medlemmarna färdigheter som är dem till nytta i den egna närmiljön och i samhället. Marttaliitto har 45 000 medlemmar. www.marttaliitto.fi

NOVITA
Familjeföretaget Novita grundades år 1928 och är Finlands största tillverkare av handarbetsgarn. I fabriken i Koria i Kouvola produceras cirka en miljon kilo garn eller cirka 10 miljoner garnnystan varje år. Novita erbjuder sina kunder ett komplett stickningspaket: garn, stickor, tidningen Novita, Novitaklubben, egen stickdesign med beskrivningar, telefonrådgivning samt textilier som matchar de stickade plaggen. Novitas produkter finns att köpa på över 2 000 försäljningsställen runt om i Finland. Novitas märkesaffär LankaDeli finns i Helsingfors i Martta-talo.
www.novita.fi
http://www.facebook.com/susannenovitalta
http://www.youtube-nocookie.com/user/NovitaTube

Pressmeddelande 20.1.2012

Se alla artiklar