Marthaförbundet fick ny logo

Bakgrunden till den nya logon är att den bild Marthaförbundet visar utåt bättre ska motsvara det som Marthaförbundet står för. Utvecklingen av det grafiska utseendet är en del av den marknadsföringsstrategi som utvecklas för förbundet, målsättningen har varit att ge Marthaförbundet ett mera helhetsbetonat utseende, en enhetlig bild utåt, och att skapa ett grafiskt reglemente, som var och en inom förbundet lätt kan följa och använda inom sin egen informationsverksamhet. Hemsidorna blir mera interaktiva och betjänar både marthor och icke-marthor med aktuell information och specifik rådgivning. Marthorna är i tiden och logotypen i sig påvisar en ständig aktivitet, något som marthorna står för.

– Organisationer som syns mycket utåt måste regelbundet fråga sig vad de kommunicerar och vilket budskap de ger, säger förbundsordförande Martina Harms-Aalto.

Den nya logon är på sätt och vis ett steg tillbaka, den friar lite till nostalgin. Marthorna får tillbaka sin blåa färg som många har längtat efter. Logon är samtidigt retroinspirerad och väldigt modern. Tanken är att den inte skall se gammaldags ut om några år.

Panu Puukari, grafisk formgivare på reklambyrån Blue Max, har formgett logon. Han bekantade sig med förbundet och dess historia, och presenterade några olika förslag med motiveringar. Enligt Panu Puukari består logon av tre element. Huvudbeståndsdelarna är Typos, ”namnteckningen” Martha, och Script, texten Förbundet. De stöds av en figur som består av tre symboler (blommor, stjärnor, välj själv vad de liknar), som också kan bilda ett större mönster. Varje del av symbolen utgörs av bokstaven m. Det finns en dubbel betydelse bakom symbolen. Flera m bildar en symbol, flera symboler bildar en helhet, tillsammans blir de enskilda m:en till ett stort mönster, en väv av m, eller marthor.

Marthaförbundets material och broschyrer förnyas småningom så att de motsvarar det nya grafiska utseendet. Förbundets webbsidor vidareutvecklas och uppdateras regelbundet.

Närmare information Jessica Jensen Strang, tfn 09-6962 2561.
Se alla artiklar