Martha och Martat har utkommit i 120 år

Martha och Martat har utkommit i 120 år

I år har 120 år förflutit sedan martharörelsens organisationstidningar Husmodern och Emäntälehti började utkomma regelbundet.

Både Finlands svenska Marthaförbund och Marttaliitto har sedan starten haft egna separata medlemstidningar. I dag är tidskriften Martha språkrör för Marthaförbundet och Martat är organisationstidning för Marttaliitto. Tidningarna ingår i respektive organisationers medlemsavgifter.

Utgångspunkten för tidningarna är en hållbar vardag och en miljömedveten livsstil. Tidningarna håller medlemmarna uppdaterade om evenemang inom förbundet och behandlar aktuella ämnen med anknytning till hushållet: mat, miljö, konsumentfrågor och hemmets ekonomi.

Föreningen Martha grundades år 1899 och mycket snart märkte marthorna att det behövdes en separat tidning för att sprida information. Tidningen utgick från samma folkbildningsperspektiv som organisationen som helhet, man betonade kvinnors sociala ansvar och gav praktiska hushållsråd som skulle bidra till hemmets välfärd. Dessutom ville man dela information om marthaverksamheten och skapa en känsla av gemenskap i organisationen.

Finlands svenska Marthaförbund gav ut ett provnummer av sin tidskrift år 1902, i februari året därpå utkom första numret av Husmodern. Mellan åren 1958 och 1965 utkom tidningen under dubbelnamnet Marthabladet/Husmodern och fick därefter namnet Marthabladet. År 1999 togs det nuvarande namnet Martha i bruk. Den finskspråkiga tidningen hette Emäntälehti fram till år 2007, i dag heter den Martat.

I år kan medlemmarna beställa sin systerorganisations tidning billigt och lära känna varandras verksamhet genom tidningen.

Pressmeddelande 23.2.2023

Grattis Martha & Martat!

Läs jubileumstidningen digitalt!

Här kan du bläddra i Marthas och Martats jubileumsnummer.

Se alla artiklar