M-klubbarnas sommarläger och -kurser 2005

Cyklelläger på Åland 27-30.6.2006

Kom med och upplev Åland från cykelsadeln. Vi cyklar med hyrda cyklar 15-25 km varje dag. Övernattningen sker på ett vandrarhem i Godby. I priset ingår färja från Åbo till Mariehamn och tillbaka, hyrning av cykel, övernattning och mat.
För 11-14 åringar. (16 platser) Pris: 70 euro

Matlagningskurser

Vi lär oss laga lätta mellanmål, koka MiljÖnärs mat…

6-7.6 Matlagningskurs kl. 10-15 för 8-12 åringar i Helsingfors (Köksvrån, Stora Robertsgatan 46) 20 € (10 platser)

14. 6 Matlagningskurs kl. 10-15 i Dalsbruk högstadieskola för lågstadielever 10 € (10 platser)

15.6 Matlagningskurs kl. 10-15 i Dalsbruk högstadieskola för högstadieelever 10 € (10 platser)

19-20.6 Matlagningskurs i Kimito kl. 10-15.00 12-15 åringar 20 € (12 platser)

På M-daycamp i Västra Nyland - hantverk, mat och lekar…

5-7.6 M-daycamp kl. 10-17 på Prästkulla för 8-15 åringar, 20 €, (20 platser)

8-9.6 M-daycamp kl. 10-17 på Skåldö för 8-15 åringar, 25 €, (20 platser)

Anmälningarna till lägren skall göras skriftligt på anmälningsblanketten på M-klubbens hemsida:

http://www.martha.fi/mklubb_kurserochlager_sommar2005.php

ANMÄLNINGARNA skickas till M-klubbar r.f elektroniskt, med post eller fax senast den 28.4.2006.

Adress: Finlands svenska Marthaförbunds M-klubbar, Lönnrotsg. 3 A 7,00120 Helsingfors.

Bekräftelse på att ert barn har fått plats på lägret ges skriftligt i samband med att en faktura skickas ca en månad efter lägeranmälningen. Den som uteblir från lägret utan giltig orsak och/eller utan att anmäla om det till M-klubbar r.f. krävs på hela avgiften. Sänkt deltagaravgift kan beviljas vid behov.

OBS! En medlemsavgift på 3 euro tillkommer i lägerpriset för icke medlemmar.

NÄRMARE UPPGIFTER 09-6962 2554, 040-715 1579 eller per e-post m-klubben@martha.fi www.martha.fi

Till lägerdeltagarna skickas närmare uppgifter om lägret ca. 2 veckor före lägrets början.

Frågor? Kontakta Louise Palmgren på M-klubben per e-post: eller per telefon: 09-6962 2554 eller 040-715 1579.
Se alla artiklar