Lucka 15: Julfasader

Lucka 15: Julfasader

Bara fantasin sätter gränser för hurudana fantastiska fantasifasader man kan skapa med brun papp och en vit tusch.

Beroende på mängden papp man har kan man skapa en hel stadsdels fasader och fästa dem på fönstret eller ha dem stående på bordet som dekoration. Det är riktigt roligt att sitta och rita fasader på smala, breda, höga och låga hus. Man kan välja om man vill rita först och klippa sedan eller tvärtom. Lycka till!

Se alla artiklar