Leif Blomqvist årets matkulturstipendiat

Leif Blomqvist årets matkulturstipendiat

Marthaförbundet firade den finlandsvenska matkulturdagen den 9 oktober på Bock's Corner Brewery i Vasa. Årets matkulturtema är inhemska fruktträd. Leif Blomqvist,
pomolog och trädgårdsmästare, utsågs under kvällen till årets matkulturstipendiat. Stipendiet delades ut av Marthaförbundets verksamhetsledare Annika Jansson.

Prismotiveringen lyder:
"Leif Blomqvist, pomolog och trädgårdsmästare, driver sedan 30 år tillbaka en plantskola med ett brett utbud fruktträd som lämpar sig för vårt klimat. Har du en fråga om inhemska fruktträd, är det honom du ska vända dig till. Tack vare Blomqvist finns det i dag ett stort utbud vinterhärdiga fruktträd som klarar vårt klimat, även i de norra delarna av landet. Genom förädling av gamla fruktsorter har han även gjort en kulturgärning, då han lyckats bevara gamla fruktsorter. Hans engagemang för inhemska frukter och bär syns inte minst i utbudet på plantskolan i Lepplax, Pedersöre, men också i entusiasmen att dela med sig av kunskap, nationellt såväl som internationellt, genom föreläsningar och genom sitt författarskap. Genom sitt arbete bidrar Blomqvist till ökad uppskattning för och efterfrågan på inhemska frukter och fruktträd, vilket är helt i linje med Marthaförbundets arbete för en hållbar livsstil."

Den finlandssvenska matkulturdagen instiftades på initiativ av Finlands svenska Marthaförbund och firas sedan 1992 årligen den 9 oktober. Avsikten med dagen är att uppmärksamma och bevara de unika finlandssvenska mattraditionerna. I år är fokus på inhemska fruktträd.

För bilder i tryckkvalitet, kontakta redaktionschef Mikaela Groop, mikaela.groop@martha.fi. Leif Blomqvist nås på numret 040 4857 162.

Foto: Karolina Isaksson

Se alla artiklar