Lär känna plasterna

Lär känna plasterna

Tänk plastsmart!

Plastbanta, var ska jag börja?

Plast av typen polyeten (PE-HD, PE-LD), polypropen (PP) (triangelmärkning nr 2, 4 och 5) och bioplast anses säkrare. Undvik däremot plast av polyvinylklorid (PVC, nr 3), polystyren (PS, nr 6), polykarbonat (PC, nr 7) och polyamid (PA, nr 7) de kan avge ämnen som klassas som hormonstörande och cancerframkallande. OBS! All plast orsakar mikroplaster, vars effekter ännu är oklara.

Lär känna plasterna

På videon lär du känna igen olika typer av plaster. Videon är gjord inom Marthaförbundets projekt Giftfritt dagis.
Se alla artiklar